Sfeerbeeld
zoek op trefwoord
zoek op categorie
stel een vraag

Vraag en antwoord

 


Vraag:

De brandweer stelt dat een relatief kleine hal of een laag kantoorgebouw geen beschermde vluchtroutes kent indien de maximale vluchtafstand minder is dan 30 m en de te overbruggen hoogte vanaf de kantoorverdieping minder is dan 4 m. Is dat inderdaad zo? 


Antwoord:

Ja, een beschermde vluchtroute begint bij de uitgang van het subbrandcompartiment van waaruit wordt gevlucht (wanneer er slechts één vluchtroute is). Om ervoor te zorgen dat mensen veilig kunnen vluchten, mag de loopafstand die men vanuit een willekeurig punt van een verblijfs- of gebruiksgebied door rook moet afleggen niet te groot zijn. De toegestane loopafstand is afhankelijk van de bezetting. Voor kantoren met hoge bezetting (> 1 persoon per 12 m2) geldt hiervoor een maximale (gecorrigeerde) loopafstand van 30 m, wat bij een loopsnelheid van 1 m/s overeenkomt met een vluchttijd van 30 s: dat is een tijd die redelijkerwijs met ingehouden adem kan worden gevlucht. Voor kantoren met normale bezetting (< 1 persoon per 12 m2) geldt een maximale (gecorrigeerde) loopafstand van 45 m; voor industriehallen met lage bezetting (< 1 persoon per 30 m2) een maximale (gecorrigeerde) loopafstand van 60 m.
Bij het bepalen van de loopafstand moet de afstand door een gebruiksgebied (bij weglating van alle bouwdelen die niet tot de (bouw) constructie behoren (zoals niet-dragende scheidingswanden) worden vermenigvuldigd met 1,5; de afstand door verkeersruimten met 1,0. Wanneer de hal slechts één verblijfsruimte heeft (en dus geen opdeling in kantoren), hoeft de factor 1,5 niet toegepast te worden.
Bij relatief kleine gebouwen, zoals in de vraag is aangegeven, is het denkbaar dat men vanuit elk punt in het gebruiksgebied binnen de maximale loopafstand het buitenterrein bereikt. In dat geval is er – in de zin van het Bouwbesluit 2012 – geen sprake van een beschermde vluchtroute, is er één (sub)brandcompartiment en kan er om die reden dus ook geen Brandwerendheidseis van 30 minuten worden gesteld aan de constructie.

      


Deze vraag is eerder verschenen in de rubriek Vraag & Antwoord in Bouwen met Staal 243 (februari 2015).


Louis Braillelaan 80      2719 EK  Zoetermeer      Tel: +31(0)88 353 12 12      Contact      Colofon      Disclaimer      Sitemap
Bouwen met Staal  © 2022      Uitvoering: Bruikman Reclame  +  LinkmasterMonkey