Sfeerbeeld
zoek op trefwoord
zoek op categorie
stel een vraag

Vraag en antwoord

 


Vraag:

In een vorige editie van Vraag & Antwoord (Bouwen met Staal 240, augustus 2014) is amendement A1 op NEN-EN 1993-1-1 toegelicht. Het Bouwbesluit 2012 verwijst echter niet naar dit amendement. Heeft het amendement hiermee geen rechtsgeldigheid? 


Antwoord:

De rechtsgeldigheid van een amendement vloeit primair voort uit de private overeenkomst. Die overeenkomst moet als minimum de publiekrechtelijke eisen volgen. Een normblad, correctieblad of wijzigingsblad heeft op zichzelf geen betekenis. Pas als partijen overeenkomen dat die van toepassing zijn, maken ze onderdeel uit van de overeenkomst. Het publiekrechtelijke voorschrift Bouwbesluit 2012 verwijst op dit moment niet naar amendement A1. Dit betekent dus dat zonder een private overeenkomst het amendement A1 nog niet verplicht hoeft te worden gebruikt. De regeling Bouwbesluit 2012 zal waarschijnlijk met ingang van 1 april 2015 worden gewijzigd. In deze wijziging zal
NEN-EN 1993-1-1 samen met het amendement A1 rechtstreeks worden aangestuurd. Vanaf dat moment kan men dus niet meer om amendement A1 heen. 


Deze vraag is eerder verschenen in de rubriek Vraag & Antwoord in Bouwen met Staal 242 (december 2014).


Relevante normen:
Louis Braillelaan 80      2719 EK  Zoetermeer      Tel: +31(0)88 353 12 12      Contact      Colofon      Disclaimer      Sitemap
Bouwen met Staal  © 2022      Uitvoering: Bruikman Reclame  +  LinkmasterMonkey