Logo StaalSupport
Powered by Bouwen met Staal

'Uw hulp bij ontwerpen en bouwen met staal'

'Uw hulp bij ontwerpen en bouwen met staal'

 

Vraag en antwoord


Vraag:

Ik krijg als constructeur steeds vaker de vraag om de uitvoeringsklasse van een staalconstructie of onderdelen daarvan aan te geven. Klopt het dat ik dat moet doen en hoe gaat dat in zijn werk?


Antwoord:

NEN-EN 1090-2 onderscheidt vier uitvoeringsklassen: EXC1 t/m EXC4. Afhankelijk van de uitvoeringsklasse wordt het niveau van afwerking, kwaliteitsborging en keuring en beproeving geregeld. Grofweg kan deze indeling worden aangehouden:
– EXC1: agrarische gebouwen, opslaghallen;
– EXC2: gebouwen;
– EXC3: vermoeiing en grote gevolgen bij bezwijken;
– EXC4: kernreactoren en overige constructies met extreme gevolgen voor bezwijken.

Tot voor kort kon de uitvoeringsklasse worden bepaald met de richtlijnen als gegeven in de informatieve Bijlage B van NEN-EN 1090-2. Aangezien de uitvoeringsklasse moet zijn gegeven in de uitvoeringsspecificatie en moet worden bepaald door de constructeur is dit geen logische plaats. Daarom was in Bijlage B al de volgende opmerking opgenomen: ‘De richtlijnen van deze bijlage worden wellicht geheel of gedeeltelijk vervangen door toekomstige richtlijnen toegevoegd aan EN 1993’. Sinds 1 juni 2014 is dus amendement A1 gepubliceerd. Deze aanvulling op Eurocode 3 bevat een normatieve bijlage C waarin wordt geregeld hoe de uitvoeringsklasse bepaald moet worden. De bepaling van de uitvoeringsklasse gebeurt nu volgens onderstaande tabel C.1 uit NEN-EN 1993-1-1.
Twee dingen vallen hier direct aan op: de tabel is veel eenvoudiger geworden, de begrippen productiecategorie en gebruikscategorie zijn vervallen en uitvoeringsklasse EXC 4 wordt niet meer direct aangewezen, maar is gereserveerd als optie voor constructies met extreme gevolgen van constructief bezwijken.
De keuze van de uitvoeringsklasse hangt dus nu alleen nog maar af van de gevolgklasse CC (of van de betrouwbaarheidsklasse RC). De gevolgklasse wordt in Nederland bepaald door de Nationale Bijlage van NEN-EN 1990 tabel NB.20-B1. Een voorbeelduitwerking (informatief) is opgenomen in tabel NB.21-B1. Aangezien de bepaling van de uitvoeringsklasse direct is gekoppeld aan de gevolgklasse is het nu mogelijk om deze te bepalen.
Op dit moment wordt nog gewerkt aan een gewijzigde Nationale Bijlage van Eurocode 3, maar ook aan een gewijzigde NB bij NEN-EN 1990. In de eerste wordt ook een deel opgenomen over de bepaling van de uitvoeringsklasse en in de tweede wordt tabel NN.20-B1 gewijzigd. Er zijn in Nederland stromingen die de Europese indeling niet ver genoeg vinden gaan, met name voor bruggen. Het zou dus kunnen zijn dat, in afwijking van Europa, in Nederland onder andere bruggen over hoofdwegen en hoofdvaarwegen toch in uitvoeringsklasse EXC4 worden ingedeeld.

 


Deze vraag is eerder verschenen in de rubriek Vraag & Antwoord in Bouwen met Staal 242 (december 2014).


Relevante normen:
Mede mogelijk gemaakt door:
  • Louis Braillelaan 80
  • 2719 EK Zoetermeer
  • Tel: +31(0)88 353 12 12