Sfeerbeeld
zoek op trefwoord
zoek op categorie
stel een vraag

Vraag en antwoord

 


Vraag:

Een kantoor met een staalconstructie ontleent zijn stabiliteit aan stalen stabiliteitsverbanden in de gevel. De brandwerendheidseis is vastgesteld op 60 minuten en wordt gerealiseerd door brandwerende coating. Betekent dit dat de stabiliteitsverbanden ook brandwerend moeten worden beschermd? 


Antwoord:

Het uitgangspunt van het Bouwbesluit 2012 is dat constructies brandwerend moeten worden beschermd als het bezwijken ervan leidt tot bezwijken van constructies buiten het brandcompartiment. De constructeur zal moeten bepalen of de relevante constructies, inclusief de stabiliteitsverbanden, een brand kunnen doorstaan van (in dit geval) 60 minuten. Voor de beoordeling van de brandwerendheid van stabiliteitsverbanden moet een toetsing plaatsvinden met de buitengewone belastingscombinatie volgens NEN-EN 1990. Deze combinatie schrijft voor dat slechts 20% van de windbelasting bij de fundamentele belastingscombinatie in rekening hoeft te worden gebracht. Verder geldt dat de partiële belastingsfactoren op 1 kunnen worden gesteld en voor de combinatiefactor voor de veranderlijke vloerbelasting geldt ψ2. De lagere windbelasting zorgt voor een hogere kritieke staaltemperatuur. Vervolgens moet worden beoordeeld of de windbelastingen nog opgenomen kunnen worden bij brand in elk brandcompartiment afzonderlijk. Als er op één bouwlaag maar één brandcompartiment is, dan warmen alle verbanden tegelijk op. Maar als er meerdere brandcompartimenten op dezelfde laag zijn en de schijfwerking van de vloeren is niet gescheiden, dan is dat niet het geval en kunnen de verbanden in de koele brandcompartimenten het overnemen. De stabiliteitsverbanden hoeven dan niet te worden beschermd mits uit een aanvullende controle voor de brandsituatie blijkt dat de schijfwerking van de vloer is verzekerd en de reacties naar de ‘koude’ stabiliteitsverbanden kunnen worden opgenomen. Als alle verbanden tegelijk opwarmen (alle in één brandcompartiment) dan gaat het nog goed zonder brandwerende bescherming als de temperatuur na 60 minuten lager is dan de kritieke staaltemperatuur. Dit zal uit berekening moeten blijken. 


Deze vraag is eerder verschenen in de rubriek Vraag & Antwoord in Bouwen met Staal 240 (augustus 2014).


Relevante normen:
Louis Braillelaan 80      2719 EK  Zoetermeer      Tel: +31(0)88 353 12 12      Contact      Colofon      Disclaimer      Sitemap
Bouwen met Staal  © 2022      Uitvoering: Bruikman Reclame  +  LinkmasterMonkey