Logo StaalSupport
Powered by Bouwen met Staal

'Uw hulp bij ontwerpen en bouwen met staal'

'Uw hulp bij ontwerpen en bouwen met staal'

 

Vraag en antwoord


Vraag:

Bij de bouw van een kantoorgebouw kon de brandwerendheidseis voor de bouwconstructie, die oorspronkelijk 90 minuten bedroeg, dankzij een sprinklerinstallatie worden gereduceerd tot 30 minuten. De voorwaarde was echter dat de sprinklerinstallatie moest zijn gecertificeerd bij CIBV (Certificatie Instelling voor Beveiliging en Veiligheid). Is het terecht dat de brandwerendheidseis mag worden gereduceerd en is dat vastgelegd in het Bouwbesluit of anderszins? 


Antwoord:

Het toepassen van sprinklers is een uiterst effectieve maatregel om de brandveiligheid te verhogen, met name in gebouwen met relatief veel brandbare materialen, zoals kantoren. De sprinklerinstallatie zorgt er voor dat de omvang van de brand beperkt blijft. De kans dat er (met enige vertraging) toch een volledig ontwikkelde brand ontstaat, is dankzij technische ontwikkelingen in sprinklerinstallaties zeer klein. Op basis van bijvoorbeeld een risicoanalyse moet worden vastgesteld of en in hoeverre reducties op prestatie-eisen van het Bouwbesluit 2012 verantwoord zijn. Zo moet bijvoorbeeld worden nagegaan wat de gevolgen zijn van het falen van de sprinklerinstallatie. De vraag moet beantwoord worden of een eis van 30 minuten toereikend is voor veilig vluchten en voor het veilig kunnen optreden van de brandweer. Het toepassen van een sprinklerinstallatie is een toepassing van het gelijkwaardigheidsbeginsel. Dat betekent dat de ontwerper aan moet tonen dat met de voorgestelde oplossing minimaal dezelfde veiligheid wordt bereikt. Het betekent verder dat het bevoegd gezag beslist over de onderbouwing van de oplossing en een eventuele reductie op de prestatie-eisen. Er bestaan hiervoor geen vaste regels. Het Bouwbesluit 2012 stelt bouwkundige eisen, zoals de brandwerendheid met betrekking tot bezwijken van de constructie en de weerstand tegen branddoorslag en brandoverslag (WBDBO) tussen ruimten. Deze bouwkundige eisen hebben betrekking op de compartimentering en de vluchtwegen. Het toepassen van alternatieve oplossingen, zoals sprinklers, om het geëiste brandveiligheidsniveau te halen, wordt echter in het Bouwbesluit 2012 niet uitgesloten. Het Bouwbesluit 2012 regelt ook andere zaken zoals de noodzaak van een certificaat in geval van toepassing van een sprinklerinstallatie (zie artikel 6.32).
 


Deze vraag is eerder verschenen in de rubriek Vraag & Antwoord in Bouwen met Staal 240 (augustus 2014).


Mede mogelijk gemaakt door:
  • Louis Braillelaan 80
  • 2719 EK Zoetermeer
  • Tel: +31(0)88 353 12 12