Logo StaalSupport
Powered by Bouwen met Staal

'Uw hulp bij ontwerpen en bouwen met staal'

'Uw hulp bij ontwerpen en bouwen met staal'

 

Vraag en antwoord


Vraag:

Artikel 2.10 van Bouwbesluit 2012 geeft aan dat voor woonfuncties (met een hoogste vloer lager dan of gelijk aan 7 m) en andere gebruiksfuncties de brandwerendheid van de bouwconstructie mag worden verlaagd met 30 minuten als de permanente vuurbelasting van het brandcompartiment minder dan 500 MJ/m2 bedraagt (ongeveer 26 kg vurenhout per m2). Mogen in dat geval de eisen uit het Bouwbesluit eveneens met 30 minuten worden verlaagd voor vloeren en trappen en voor constructies, waarvan bezwijken leidt tot het onbruikbaar worden van een vluchtroute? Welke bouwdelen moeten voor het bepalen van de permanente vuurbelasting worden beschouwd? 


Antwoord:

De bedoelde verlaging van de brandwerendheid geldt uitsluitend voor de eisen met betrekking tot de brandwerendheid van de bouwconstructie waarvan het bezwijken leidt tot voortschrijdend bezwijken (buiten het brandcompartiment). De andere eisen veranderen daardoor niet. De bepaling van de permanente vuurbelasting is geregeld in NEN 6090. De norm geeft aan dat de permanente vuurbelasting van een ruimte (brandcompartiment in dit geval) gelijk is aan de vuurbelasting van alle in die ruimte gelegen en die ruimte omvattende constructie-onderdelen, dak, vloeren en wanden, gedeeld door het netto vloeroppervlak van die ruimte. De omhullende constructie-onderdelen moeten volledig worden meegenomen (met uitzondering van het deel dat met de vereiste brandwerendheid – meestal 60 minuten – is afgeschermd, zie 4.1.1 van NEN 6090). Op grond van NEN 6090 blijven alle constructie-onderdelen in een verblijfsgebied buiten beschouwing die niet tot de bouwconstructie behoren (zoals niet-dragende binnenwanden en verlaagde plafonds), evenals de constructie-onderdelen die tot de afbouw moeten worden gerekend. 


Deze vraag is eerder verschenen in de rubriek Vraag & Antwoord in Bouwen met Staal 239 (juni 2014).


Relevante normen:
Mede mogelijk gemaakt door:
  • Louis Braillelaan 80
  • 2719 EK Zoetermeer
  • Tel: +31(0)88 353 12 12