Logo StaalSupport
Powered by Bouwen met Staal

'Uw hulp bij ontwerpen en bouwen met staal'

'Uw hulp bij ontwerpen en bouwen met staal'

 

Vraag en antwoord


Vraag:

Voor de uitbreiding van een kantoor is er een ontwerp gemaakt waarbij de constructie, geheel zelfdragend, boven een bestaand magazijn komt te staan. De kniklengte van de nieuwe kolommen is 11 m. De grafieken in het CUR-SG-CS-rapport 6 gaan maar tot een kniklengte van 4,5 m. Bij het programma Brawesta is het wel mogelijk om een kniklengte van 11 m in te vullen. Bestaat er een limiet aan de kniklengte bij de berekening op brand? 


Antwoord:

Zowel Brawesta als CUR-SG-CS-rapport 6 zijn achterhaald. Tegenwoordig kan de brandwerendheid van betongevulde buiskolommen worden bepaald met NEN-EN 1994-1-2. De toetsingsmethode in deze norm geldt echter uitsluitend voor kolommen tot 4,5 m (zie bijlage H.5 van de norm). In Bouwen met Staal 222 is een in Frankrijk ontwikkelde, methode beschreven met een groter toepassingsgebied (kniklengte tot 30 x kolombreedte/-hoogte), waarvoor versie 3 van het softwarepakket Potfire beschikbaar is. In het artikel kan enige onderbouwing worden gevonden om een beroep op gelijkwaardigheid bij gebruik van die methode te motiveren. De brandwerendheid van stalen kolommen kan worden bepaald met NEN-EN 1993-1-2. De toetsingsmethode in deze norm kent geen restrictie voor de kniklengte. Berekeningstools zijn onder andere een Excel-bestand van Bouwen met Staal, Ozone en die van softwareleveranciers. 


Deze vraag is eerder verschenen in de rubriek Vraag & Antwoord in Bouwen met Staal 238 (april 2014).


Relevante normen:
Mede mogelijk gemaakt door:
  • Louis Braillelaan 80
  • 2719 EK Zoetermeer
  • Tel: +31(0)88 353 12 12