Logo StaalSupport
Powered by Bouwen met Staal

'Uw hulp bij ontwerpen en bouwen met staal'

'Uw hulp bij ontwerpen en bouwen met staal'

 

Vraag en antwoord


Vraag:

Een landbouwschuur wordt uitgevoerd met stalen portalen met een kleine dakhelling. Het betreft een ongeschoorde constructie. Voor de toetsing van de stabiliteit van de kolom (buiging en druk) volgens art. 12.3.1.2.1 (formule 12.3-1) van NEN 6770 bedraagt het equivalent buigend moment bij een belastingcombinatie met uitsluitend verticale belasting 0,85 keer het buigend moment in knooppunt 2 (zie afbeelding). Bij de toetsing van de stabiliteit volgens NEN-EN 1993-1-1, art. 6.3.3 (4) (formule 6.61) en tabel B.3 bedraagt deze factor 0,6. Hoe is dit grote verschil te verklaren? 


Antwoord:

Met de Eurocode is het begrippenkader geschoord-ongeschoord vervallen. Er wordt alleen nog gesproken over sway en non-sway. In de achtergronddocumenten wordt overigens nog wel gesproken over geschoord-ongeschoord naast sway-non-sway. De Eurocode gaat ervan uit dat in een ongeschoord raamwerk de sway-effecten zijn te verwaarlozen. Onderzoek heeft echter aangetoond dat hiermee geen goed beeld van de bezwijkvorm wordt verkregen. Een portaal geldt als non-sway als αcr = Fcr / FEd ≥ 10. Zo staat in tabel B.3 van NEN-EN 1993-1-1 dat voor staven met een knikvorm met verplaatsbare knopen ('sway buckling mode') momentverdelingsfactoren Cmy en Cmz van 0,9 moeten worden aangehouden. Een bijkomstig nadeel van de gekozen definiëring is dat de indeling sway-non-sway afhankelijk is van de belastingsgraad van de constructie. In de praktijk betekent dit dat ongeschoorde spanten die relatief licht worden belast en daardoor als non-sway kunnen worden aangemerkt, geen momentverdelingsfactoren van 0,9 kennen. Dit zou echter wel moeten. In plaats van 'sway buckling mode' had in de tabel moeten staan 'ongeschoorde constructies'. Er kan worden geconcludeerd dat er sprake is van een foutieve benaming in de Eurocode. Het is dus veiliger in deze situatie te rekenen met momentverdelingsfactoren van Cmy en Cmz gelijk aan 0,9. 


Deze vraag is eerder verschenen in de rubriek Vraag & Antwoord in Bouwen met Staal 238 (april 2014).


Relevante normen:
Mede mogelijk gemaakt door:
  • Louis Braillelaan 80
  • 2719 EK Zoetermeer
  • Tel: +31(0)88 353 12 12