Sfeerbeeld
zoek op trefwoord
zoek op categorie
stel een vraag

Vraag en antwoord

 


Vraag:

Bij het ontwikkelen van een plan voor een kantoorgebouw wordt gedacht aan een gebouw met vier zelfstandige kantoorunits voor de verhuur van elk een oppervlak van zo'n 200 m2. Mag dit gebouw worden uitgevoerd als één brandcompartiment? 


Antwoord:

Ja. Voor een kantoorgebouw met een gebruiksoppervlakte van maximaal 1000 m2 op één perceel mag worden volstaan met één brandcompartiment. De wijze van exploitatie van een gebouw - huur of eigendom - is niet van belang voor het verkrijgen van de bouw-vergunning. Art. 2.83, eerste lid, van het Bouwbesluit 2012 stelt namelijk dat een kantoorgebouw of een gedeelte daarvan met een gebruiksoppervlak van ten hoogste 1000 m2 als een brandcompartiment mag worden aangemerkt. Er zijn echter volgens hetzelfde artikel, zevende lid, ruimten die wel als afzonderlijk brandcompartiment moeten worden aangemerkt. Deze ruimten zijn:
– een technische ruimte, waarin één of meer verbrandingstoestellen zijn opgesteld met een gezamenlijke nominale belasting van meer dan 130 kW;
– een technische ruimte met een gebruiksoppervlak van meer dan 50 m2.

Opgemerkt wordt dat het mogelijk is dat het gebouw om andere redenen, bijvoorbeeld om te voldoen aan de voorwaarden met betrekking tot het vluchten bij brand (art. 2.102 van het Bouwbesluit 2012), wel moet worden ingedeeld in meerdere subbrandcompartimenten. 


Deze vraag is eerder verschenen in de rubriek Vraag & Antwoord in Bouwen met Staal 237 (februari 2014).


Louis Braillelaan 80      2719 EK  Zoetermeer      Tel: +31(0)88 353 12 12      Contact      Colofon      Disclaimer      Sitemap
Bouwen met Staal  © 2022      Uitvoering: Bruikman Reclame  +  LinkmasterMonkey