Sfeerbeeld
zoek op trefwoord
zoek op categorie
stel een vraag

Vraag en antwoord

 


Vraag:

Met de komst van de Eurocode is er een speciale norm (NEN-EN 1991-1-7) voor de beoordeling van gebouwen onder invloed van buitengewone belastingen. Geldt deze norm ook voor een normale bedrijfshal? 


Antwoord:

NEN-EN 1991-1-7 is bedoeld om gebouwen weerbaar te maken tegen buitengewone belastingen. Het buitengewone belastingsgeval brand valt hier niet onder, hiervoor geldt NEN-EN 1991-1-2. De achtergrond van NEN-EN 1991- 1-7 is het voorkomen van disproportionele schade door een relatieve kleine belasting en moet voortschrijdende instorting voorkomen. Naast weerstand tegen buitengewone belastingen met bekende oorzaak, zoals aanrijdingen of stootbelastingen, moet een gebouw een zekere robuustheid hebben bij buitengewone belastingen met een onbekende oorzaak (deze eis wordt overigens nog niet door het Bouwbesluit 2012 aangestuurd). Met de informatieve Bijlage A kan worden aangetoond of een gebouw voldoende robuust is. De eisen zijn afhankelijk van de gevolgklasse. Voor bedrijfshallen in gevolgklasse CC1 gelden geen speciale eisen. Voor bedrijfshallen die vallen in gevolgklasse CC2a (de norm verdeelt gevolgklasse CC2 in een klasse met een laag risico (a) en een klasse met een hoog risico (b)) moeten de kolommen zijn gezekerd met een horizontale trekband. De trekband met worden berekend op een kracht die afhankelijk is van de aanwezige belasting, de lengte van de trekband (afstand tussen de kolommen) en de h.o.h.-afstand van de trekbanden. De trekband moet een minimale kracht kunnen opnemen van 75 kN. Deze kracht kan eenvoudig warden opgenomen met twee bouten M16, 8.8. In werkelijkheid blijkt de toepassing van bijlage A tot aanzienlijke praktische problemen te leiden. Alle strategieën met trekbanden vereisen in alle details bijvoorbeeld aanzienlijke rotatie en/of vervormingscapaciteit, bij de trekbanden horen ook drukbogen of vasthoudpunten die in de praktijk lang niet overal aanwezig blijken te zijn. Bovendien is er voor gevolgklasse CC3 een risicoanalyse vereist waarvoor geen model wordt aangereikt. Tevens worden er geen wegingsfactoren en toetsingscriterium genoemd. De hoop is dat bijlage A binnen twee jaar zodanig wordt aangepast dat deze goed bruikbaar is voor de praktijk.


Deze vraag is eerder verschenen in de rubriek Vraag & Antwoord in Bouwen met Staal 236 (december 2013).


Relevante normen:
Louis Braillelaan 80      2719 EK  Zoetermeer      Tel: +31(0)88 353 12 12      Contact      Colofon      Disclaimer      Sitemap
Bouwen met Staal  © 2021      Uitvoering: Bruikman Reclame  +  LinkmasterMonkey