Logo StaalSupport
Powered by Bouwen met Staal

'Uw hulp bij ontwerpen en bouwen met staal'

'Uw hulp bij ontwerpen en bouwen met staal'

 

Vraag en antwoord


Vraag:

Flensplaten en lijfplaten van THQ-liggers (beter bekend als hoedliggers) worden nagenoeg altijd verbonden met enkelzijdige hoeklassen. Volgens art. 4.12 van NEN-EN 1993-1-8 mogen enkelzijdige hoeklassen, waarbij een trekkracht wordt overgedragen loodrecht op de lengte-as van de las (en waardoor trek ontstaat bij de laswortel) alleen worden toegepast indien de excentriciteit in rekening wordt gebracht. Voor buisprofielen wordt een uitzondering gemaakt en hoeft de excentriciteit niet in rekening te worden gebracht. Geldt deze uitzondering ook voor de hoeklassen van THQ-liggers? 


Antwoord:

Nee. Deze uitzondering geldt niet voor THQ-liggers. De excentriciteit tussen het hart van de keeldoorsnede en het hart van de lijfplaat zorgt voor een moment om de lengte-as van de las. De spanning ten gevolge van dit moment moet worden gesuperponeerd op de spanning in de las die ontstaat als er geen excentriciteit optreedt. Deze extra spanning zal echter niet leiden tot veel zwaardere lassen, maar het effect kan niet worden verwaarloosd. Het bijgevoegde rekenvoorbeeld maakt duidelijk dat het niet in rekening brengen van de excentriciteit leidt tot een onderschrijding van de rekenwaarde van de lasspanning.
Overigens moet worden vermeld dat een THQ-ligger die op wringing wordt belast, en waarbij geen voorzieningen zijn genomen om deze wringing door de vloerplaat te laten opnemen, de lassen ook extra worden belast. In het rekenvoorbeeld wordt hier geen rekening mee gehouden.
In het rekenvoorbeeld wordt gerekend met de rekenwaarde van de belasting. Het kan verstandig zijn de lassen door te rekenen met een belasting die gelijk is aan de maximaal toelaatbare belasting op de ligger. Zo wordt er voor gezorgd dat de lassen nooit maatgevend zijn. Deze vraag is eerder verschenen in de rubriek Vraag & Antwoord in Bouwen met Staal 235 (oktober 2013).


Relevante normen:
Mede mogelijk gemaakt door:
  • Louis Braillelaan 80
  • 2719 EK Zoetermeer
  • Tel: +31(0)88 353 12 12