Sfeerbeeld
zoek op trefwoord
zoek op categorie
stel een vraag

Vraag en antwoord

 


Vraag:

Zowel in de Engelstalige Eurocode als in de Engelstalige vervaardigingsnorm EN 1090-2 komen de woorden 'shall' en 'should' voor. In de Nederlandse praktijk lijken deze woorden in beide gevallen 'moeten' te betekenen. Is dit de juiste interpretatie? 


Antwoord:

In de Eurocode en in NEN-EN 1090-2 wordt 'shall' vertaald naar 'moet' en 'should' naar 'behoort te'. Shall wordt gebruikt bij zogenaamde principle rules (beginsel). Deze regels zijn herkenbaar door de aanduiding P achter het lidnummer. Should wordt gebruikt bij de application rules (toepassing), de regels zonder P-aanduiding. In de Nationale Bijlagen van de Eurocodes wordt voorin echter expliciet aangegeven dat 'behoort te' ook moet worden gelezen als 'moet'. Dit is gedaan omdat vanuit het oogpunt van publiekrechtelijke regelgeving 'behoort te' te vrijblijvend is bevonden. De vervaardigingsnorm NEN-EN 1090-2 kent geen Nationale Bijlage zodat het onderscheid in de vertaling van 'shall' en 'should' is blijven bestaan. De vertaling van 'should' in 'behoort te' kan hierbij worden geïnterpreteerd als sterk aanbevelend maar niet per se verplichtend. 


Deze vraag is eerder verschenen in de rubriek Vraag & Antwoord in Bouwen met Staal 232 (april 2013).


Relevante normen:
Louis Braillelaan 80      2719 EK  Zoetermeer      Tel: +31(0)88 353 12 12      Contact      Colofon      Disclaimer      Sitemap
Bouwen met Staal  © 2021      Uitvoering: Bruikman Reclame  +  LinkmasterMonkey