Logo StaalSupport
Powered by Bouwen met Staal

'Uw hulp bij ontwerpen en bouwen met staal'

'Uw hulp bij ontwerpen en bouwen met staal'

 

Vraag en antwoord


Vraag:

Zowel in de Engelstalige Eurocode als in de Engelstalige vervaardigingsnorm EN 1090-2 komen de woorden 'shall' en 'should' voor. In de Nederlandse praktijk lijken deze woorden in beide gevallen 'moeten' te betekenen. Is dit de juiste interpretatie? 


Antwoord:

In de Eurocode en in NEN-EN 1090-2 wordt 'shall' vertaald naar 'moet' en 'should' naar 'behoort te'. Shall wordt gebruikt bij zogenaamde principle rules (beginsel). Deze regels zijn herkenbaar door de aanduiding P achter het lidnummer. Should wordt gebruikt bij de application rules (toepassing), de regels zonder P-aanduiding. In de Nationale Bijlagen van de Eurocodes wordt voorin echter expliciet aangegeven dat 'behoort te' ook moet worden gelezen als 'moet'. Dit is gedaan omdat vanuit het oogpunt van publiekrechtelijke regelgeving 'behoort te' te vrijblijvend is bevonden. De vervaardigingsnorm NEN-EN 1090-2 kent geen Nationale Bijlage zodat het onderscheid in de vertaling van 'shall' en 'should' is blijven bestaan. De vertaling van 'should' in 'behoort te' kan hierbij worden geïnterpreteerd als sterk aanbevelend maar niet per se verplichtend. 


Deze vraag is eerder verschenen in de rubriek Vraag & Antwoord in Bouwen met Staal 232 (april 2013).


Relevante normen:
Mede mogelijk gemaakt door:
  • Louis Braillelaan 80
  • 2719 EK Zoetermeer
  • Tel: +31(0)88 353 12 12