Sfeerbeeld
zoek op trefwoord
zoek op categorie
stel een vraag

Vraag en antwoord

 


Vraag:

Een stalen balk wordt belast door dubbele buiging en een dwarskracht. Het profiel valt in doorsnedeklasse 3 zodat voor de toetsing van de doorsnede gebruik mag worden gemaakt van het vloeicriterium volgens formule (6.1) van NEN-EN 1993-1-1. De termen in deze formule staan in het kwadraat. Bij de overeenkomstige formule 11.4-4 in NEN 6770 (TGB) staan de termen ook in het kwadraat. maar daarnaast wordt de wortel getrokken over het geheel. Dit betekent dat bij de toetsing van een doorsnede de resultaten tussen de TGB en de Eurocode erg kunnen verschillen. Klopt dit? 


Antwoord:

Ja, het resultaat van de berekening is anders, echter de conclusie die eruit wordt getrokken is identiek. De bedoeling van een unity check is om te controleren of al of niet aan een eis wordt voldaan. Er is in de Eurocode voor een andere formulering gekozen maar de eindconclusie is eender. De toetsingsformules zijn uitsluitend bedoeld om te controleren of een constructie wel of niet voldoet. Aan de absolute waarde van de unity check mag geen betekenis worden ontleend. Als een constructie volgens de TGB een unity check heeft van kleiner dan 1, dan zal de unity check volgens de Eurocode ook kleiner zijn dan 1. Een unity check geeft enkel aan of een constructie wel of niet aan een eis voldoet. De unity check kan derhalve niet worden gebruikt om aan te geven in welke mate de constructie een extra belasting kan dragen. 


Deze vraag is eerder verschenen in de rubriek Vraag & Antwoord in Bouwen met Staal 232 (april 2013).


Relevante normen:
Louis Braillelaan 80      2719 EK  Zoetermeer      Tel: +31(0)88 353 12 12      Contact      Colofon      Disclaimer      Sitemap
Bouwen met Staal  © 2022      Uitvoering: Bruikman Reclame  +  LinkmasterMonkey