Logo StaalSupport
Powered by Bouwen met Staal

'Uw hulp bij ontwerpen en bouwen met staal'

'Uw hulp bij ontwerpen en bouwen met staal'

 

Vraag en antwoord


Vraag:

Een parkeergarage met een staalconstructie heeft open gevels voor een natuurlijke ventilatie. Is het toegestaan de brandwerendheid van deze parkeergarage te toetsen met de (gereduceerde) brandkromme voor een externe brand volgens NEN-EN 1991-1-2, art. 3.2.2? 


Antwoord:

De (gereduceerde) brandkromme voor een externe brand is bedoeld voor constructies die in de buitenlucht staan en waar geen direct vlamcontact mogelijk is. Denk aan kolommen die vóór een gevel staan of aan een vakwerkconstructie die vóór de gevel loopt.
Bij een open parkeergarage is bij brand van een of meerdere auto’s de kans bijzonder groot dat een vloerligger in direct contact komt met de vlammen. In dat geval is een gereduceerde brandkromme geen veilige aanname. Voor randliggers en kolommen kon in het verleden nog wel met een gereduceerde brandbelasting worden gerekend. Men ging er destijds namelijk vanuit dat een brand meestal beperkt bleef tot één auto en dat de brand niet zo snel zou overspringen op een ernaast geparkeerd voertuig. Inmiddels is gebleken dat dit scenario niet meer correct is.
Het beste is om de brandwerendheid van een open parkeergarage te toetsen met de richtlijn Brandveiligheid stalen parkeergarages. Met deze richtlijn kan op basis van Fire Safety Engineering het risico op brand worden geanalyseerd en het gedrag van de staalconstructies tijdens brand worden getoetst. De richtlijn is gratis te downloaden via www.brandveiligmetstaal.nl. 


Deze vraag is eerder verschenen in de rubriek Vraag & Antwoord in Bouwen met Staal 230 (december 2012).


Relevante normen:
Literatuur:
Mede mogelijk gemaakt door:
  • Louis Braillelaan 80
  • 2719 EK Zoetermeer
  • Tel: +31(0)88 353 12 12