Sfeerbeeld
zoek op trefwoord
zoek op categorie
stel een vraag

Vraag en antwoord

 


Vraag:

Bouwbesluit 2003 stelde geen eisen aan de maximaal toelaatbare vervormingen (doorbuiging en horizontale verplaatsing) van constructies. Is dat met de invoering van Bouwbesluit 2012 nog steeds het geval? 


Antwoord:

Ja: evenals bij een berekening volgens Bouwbesluit 2003 – zie vraag 175 in Bouwen met Staal 173 (2003) – gelden er volgens Bouwbesluit 2012 geen eisen aan de vervormingen van constructies. Het Bouwbesluit stelt in publiekrechtelijke zin eisen aan de sterkte van een constructie door voor te schrijven dat de effecten bij de fundamentele en buitengewone belastingcombinaties worden getoetst. Het Bouwbesluit stelt geen eisen aan de bruikbaarheid en daarom ook geen eisen aan de doorbuiging van constructies. Wanneer vervormingen leiden tot een respons van de constructie die van invloed is op het bezwijken in de uiterste grenstoestand – zoals bij het beoordelen van wateraccumulatie – moet volgens Bouwbesluit 2012 (en ook volgens het ‘oude’ Bouwbesluit 2003) wel rekening worden gehouden met de gevolgen van de vervormingen. Wanneer het bestek echter expliciet aangeeft dat de constructie moet voldoen aan de Eurocode – dus bij een privaatrechtelijke eis – betekent dit dat er wél moet worden voldaan aan de vervormingseisen volgens de Nationale Bijlage bij NEN-EN 1990. 


Deze vraag is eerder verschenen in de rubriek Vraag & Antwoord in Bouwen met Staal 230 (december 2012).


Relevante normen:
Louis Braillelaan 80      2719 EK  Zoetermeer      Tel: +31(0)88 353 12 12      Contact      Colofon      Disclaimer      Sitemap
Bouwen met Staal  © 2022      Uitvoering: Bruikman Reclame  +  LinkmasterMonkey