Sfeerbeeld
zoek op trefwoord
zoek op categorie
stel een vraag

Vraag en antwoord

 


Vraag:

Op 1 april 2012 is het Bouwbesluit 2012 in werking getreden en is tevens NEN 6702 komen te vervallen. Deze laatste norm definieerde het begrip 'hoofddraagconstructie bij brand'. Waar in de Eurocode is dit begrip nu omschreven? 


Antwoord:

Nergens! De Eurocode kent het begrip 'hoofddraagconstructie bij brand' niet en geeft dus ook geen definitie hiervan; ook niet in de Nationale Bijlagen. Het Bouwbesluit 2012, art. 2.10 omschrijft de brandwerendheidseisen voor constructies en geeft ook aan voor welke constructies deze eisen gelden. Overigens zijn de brandwerendheidseisen (in minuten) ogenschijnlijk ongewijzigd gebleven ten opzichte van het Bouwbesluit 2003, maar er zijn toch verschillen. In het Bouwbesluit 2012 is de nodige nuance verloren gegaan, maar in grote lijnen komt de inhoud op hetzelfde neer, namelijk dat de gestelde eisen uitsluitend gelden voor constructies waarvan het bezwijken leidt tot voortschrijdend bezwijken (buiten het brandcompartiment). De letterlijke tekst: 'Een bouwconstructie van een gebruiksfunctie met een vloer van een gebruiksgebied hoger dan 5 m boven het meetniveau of lager dan 5 m onder het meetniveau bezwijkt bij brand in een brandcompartiment waarin de bouwconstructie niet ligt, niet binnen 90 minuten door het bezwijken van een bouwconstructie binnen of grenzend aan het brandcompartiment.' In het Bouwbesluit 2012 is elke woning een brandcompartiment, zodat voor woongebouwen de eisen niet hetzelfde zijn als in het Bouwbesluit 2003. Dat geldt ook voor vluchtroutes binnen een subbrandcompartiment, waarvoor nu eisen gelden die voorheen niet bestonden. Wanneer er geen sprake is van een 'hoofdraagconstructie bij brand' kunnen er ook met het Bouwbesluit 2012 eisen worden gesteld aan de constructie, bijvoorbeeld om brandoverslag (wbdbo) via de gevel te verhinderen of om veilig vluchten mogelijk te maken. Zo moet bijvoorbeeld een trappenhuis als onderdeel van een beschermde vluchtroute 30 minuten overeind blijven (bij brand in kantoren). Dat betekent in de meeste gevallen ook een brandwerendheidseis van 30 minuten voor de gewone bouwconstructie.


Deze vraag is eerder verschenen in de rubriek Vraag & Antwoord in Bouwen met Staal 226 (april 2012).


Relevante normen:
Louis Braillelaan 80      2719 EK  Zoetermeer      Tel: +31(0)88 353 12 12      Contact      Colofon      Disclaimer      Sitemap
Bouwen met Staal  © 2022      Uitvoering: Bruikman Reclame  +  LinkmasterMonkey