Logo StaalSupport
Powered by Bouwen met Staal

'Uw hulp bij ontwerpen en bouwen met staal'

'Uw hulp bij ontwerpen en bouwen met staal'

 

Vraag en antwoord


Vraag:

Een kantoorgebouw van vier bouwlagen heeft een stalen gevel. Het kantoorgebouw valt volgens de TGB 1990 in veiligheidsklasse 3 en heeft een referentieperiode van vijftig jaar. Is het mogelijk voor de berekening van de sterkte van de gevel uit te gaan van een lagere veiligheidsklasse omdat de gevel geen deel uit maakt van de hoofddraagconstructie? En wat zijn de regels bij een berekening volgens de Eurocode? 


Antwoord:

De TGB 1990 biedt de mogelijkheid voor onderdelen die geen deel uitmaken van de hoofddraagconstructie – in dit geval de gevel – uit te gaan van lagere belastingfactoren behorende bij een lagere veiligheidsklasse, maar met eenzelfde referentieperiode. De voorwaarde hierbij is dat de fundamentele belastingcombinatie met als extreme belasting de belasting door personen, meubilair en goederen niet maatgevend is. Wanneer vervolgens het gewicht van de gevel minder bedraagt dan 0,15 kN/m2 mag volgens NEN 6702, art. 5.1.3 worden uitgegaan van veiligheidsklasse 1. Wanneer het gewicht groter is dan 0,15 kN/m2 mag volgens NEN 6702, art. 5.1.4 veiligheidsklasse 2 worden aangehouden.
Bij een berekening volgens de Eurocode gelden andere regels. NEN-EN 1990 definieert in plaats van veiligheidsklassen nu gevolgklassen (CC). Het kantoorgebouw valt dan in gevolgklasse CC2 (overeenkomend met veiligheidsklasse 3). Tabel B1 van de Nationale Bijlage bij NEN-EN 1990 geeft aan dat constructie-elementen mogen zijn ingedeeld in een lagere gevolgklasse dan de constructie waarvan ze deel uitmaken, indien mag worden verwacht dat de gevolgen van bezwijken van een geringere orde zijn. Op basis hiervan kan de gevel in sommige gevallen in gevolgklasse CC1 worden ingedeeld. Aangezien de Nationale Bijlage bij NEN-EN 1990 geen eenduidig voorschrift geeft over de indeling in gevolgklassen, zal hierover in specifieke situaties overleg moeten worden gevoerd met het bevoegd gezag. 


Deze vraag is eerder verschenen in de rubriek Vraag & Antwoord in Bouwen met Staal 224 (december 2011).


Relevante normen:
Mede mogelijk gemaakt door:
  • Louis Braillelaan 80
  • 2719 EK Zoetermeer
  • Tel: +31(0)88 353 12 12