Sfeerbeeld
zoek op trefwoord
zoek op categorie
stel een vraag

Vraag en antwoord

 


Vraag:

Voor de gevel van een kantoor is gekozen voor een beplating van weervast staal. In hoeverre moet bij het ontwerp rekening worden gehouden met vervuild regenwater dat langs de gevel afstroomt?  


Antwoord:

Corrosie van weervast staal zorgt voor een nagenoeg afsluitende oxidatielaag of patina dat het onderliggende materiaal beschermt tegen verdergaande corrosie. Echter in het Europese klimaat komt het corrosieproces in een buitentoepassing nooit volledig tot stilstand, zelfs niet na de vorming van het patina. Tijdens de eerste jaren vindt de roestvorming relatief snel plaats, daarna verloopt het proces veel langzamer.

Verkleuring weervast staal
      
Nieuw.                                         Na een week.                           Na een jaar.                             Na 20 jaar.

De eerste twee tot drie jaar na de ingebruikname van een constructie(deel) in weervast staal bevat aflopend regenwater daarom een belangrijke concentratie aan corrosieproducten. Deze concentratie vermindert daarna wel, maar daalt nooit geheel tot nul. De meegevoerde ijzerzouten zijn oplosbaar in water: ze kunnen neerslaan en (roest)vlekken achterlaten op aanliggende constructies, zoals metselwerk, een betonnen fundering of een glazen gevel. Tijdens het ontwerp en de bouw moet hiermee altijd rekening worden gehouden: aflopend water moet worden afgevoerd zander schadelijke sporen achter te laten op kwetsbare oppervlakken. Dat kan bijvoorbeeld door het aanbrengen van een uitstekende afdeklijst of door het water op te vangen in een goot en af te voeren.
Ruiten die worden vervuild door lekwater moeten regelmatig worden gewassen om blijvende strepen door 'inslijten' van vuil water te voorkomen. Zie ook de publicatie Weervast staal.


Deze vraag is eerder verschenen in de rubriek Vraag & Antwoord in Bouwen met Staal 223 (oktober 2011).


Publicaties Bouwen met Staal:
Louis Braillelaan 80      2719 EK  Zoetermeer      Tel: +31(0)88 353 12 12      Contact      Colofon      Disclaimer      Sitemap
Bouwen met Staal  © 2022      Uitvoering: Bruikman Reclame  +  LinkmasterMonkey