Sfeerbeeld
zoek op trefwoord
zoek op categorie
stel een vraag

Vraag en antwoord

 


Vraag:

Op 30 juni 2011 heeft de Tweede Kamer het concept-Bouwbesluit 2012 behandeld en voor advies naar de Raad van State gestuurd. Per 1 april 2012 kan het nieuwe Bouwbesluit in werking treden. Wat zijn de belangrijkste verschillen met het huidige Bouwbesluit?


Antwoord:

Het Bouwbesluit 2012 bevat alle voorschriften die tot nu toe zijn opgenomen in het Bouwbesluit 2003, het Gebruiksbesluit, de gemeentelijke bouwverordeningen en het Besluit aanvullende regels veiligheid wegtunnels. Ook worden in het nieuwe Bouwbesluit de normenserie NEN-EN 1990 (Eurocodes) aangestuurd.
Het doel van het samenvoegen van de voorschriften in één nieuw Bouwbesluit is het vergroten van de samenhang binnen de bouwregelgeving, het verminderen van de regeldruk en het verbeteren van de toegankelijkheid van de regelgeving.
De grootste verandering in het nieuwe Bouwbesluit is dat er nu een set voorschriften komt voor het slopen, (ver)bouwen en gebruiken van gebouwen en andere bouwwerken. zoals bruggen en tunnels. Daarbij zijn er nieuwe en aangepaste eisen, bijvoorbeeld op het gebied van brandveiligheid, natuurlijke ventilatie en het herbestemmen van bestaande gebouwen. Voor dit laatste punt geldt dat de noodzakelijke toestemming om af te wijken van de nieuwbouweisen van de gemeente komt te vervallen om herbestemming gemakkelijker te maken. Hiervoor in de plaats komen nu landelijke uniforme voorschriften. Voor renovatie van een bestaande constructie moet zijn voldaan aan de NEN 8700. Voor andere aspecten geldt dan veelal het rechtens verkregen niveau. Dat is het niveau waaraan een bestaand bouwwerk moest voldoen ten tijde van de nieuwbouw.
Met de invoering van het Bouwbesluit 2012 komt de normenserie TGB 1990 definitief te vervallen, evenals alle verwijzingen in de Eurocodes naar de TGB 1990. Voor staal wordt deze lacune opgevuld door het aanpassen van de Nationale Bijlagen bij NEN-EN 1993-1-1 en 1993-1-8.


Deze vraag is eerder verschenen in de rubriek Vraag & Antwoord in Bouwen met Staal 223 (oktober 2011).


Relevante normen:
Louis Braillelaan 80      2719 EK  Zoetermeer      Tel: +31(0)88 353 12 12      Contact      Colofon      Disclaimer      Sitemap
Bouwen met Staal  © 2022      Uitvoering: Bruikman Reclame  +  LinkmasterMonkey