Sfeerbeeld
zoek op trefwoord
zoek op categorie
stel een vraag

Vraag en antwoord

 


Vraag:

De staalconstructie van een kantoorgebouw wordt 60 minuten brandwerend beschermd met een brandwerende coating. De coating is inmiddels aangebracht door de applicateur en de leverancier van de coating heeft een certificaat afgegeven. Is de leverancier bevoegd om certificaten af te geven op de brandwerendheid van de staalconstructie?


Antwoord:

Een certificaat van de leverancier is een eigen verklaring van de fabrikant. De verklaring is van belang in het kader van garantie en aansprakelijkheid. In Nederland kennen we echter geen volledige certificering met controle door een derde partij. Dat geldt voor zeer vele producten, niet alleen voor brandwerende coatings.
De verklaringen die in Nederland worden afgegeven moeten het volgende bevatten:

  1. Er is getest volgens NEN 6072 bijlage A.
  2. Er heeft een assessment plaatsgevonden volgens NEN 6072 bijlage A, uitmondend in laagdiktetabellen of -grafieken.
  3. De kritieke staaltemperatuur is berekend volgens NEN 6072, danwel er is een veilige waarde aangehouden.
  4. De benodigde laagdikte is op basis van 2. en 3. bepaald als functie van de eis en de profielfactor.
  5. Controle van de applicatie volgens de BmS-Kwaliteitsrichtlijn, onder andere controle van de laagdikten, hetzij door een controle van de meetrapporten, hetzij door eigen metingen.

Deze vraag is eerder beantwoord door de Helpdesk van Bouwen met Staal (januari 2009).


Relevante normen:
Publicaties Bouwen met Staal:
Louis Braillelaan 80      2719 EK  Zoetermeer      Tel: +31(0)88 353 12 12      Contact      Colofon      Disclaimer      Sitemap
Bouwen met Staal  © 2022      Uitvoering: Bruikman Reclame  +  LinkmasterMonkey