Logo StaalSupport
Powered by Bouwen met Staal

'Uw hulp bij ontwerpen en bouwen met staal'

'Uw hulp bij ontwerpen en bouwen met staal'

 

Vraag en antwoord


Vraag:

In een betonnen verkeerstunnel worden ook staalprofielen toegepast. De opdrachtgever eist dat de gehele constructie moet worden getoetst op een situatie met een koolwaterstofbrand. Hoe bereken ik de temperatuur in de staalprofielen bij een koolwaterstofbrand?


Antwoord:

De berekening van de temperatuur van het staal bij een koolwaterstofbrand verloopt identiek aan de berekening bij een standaardbrand. Het enige verschil is dat bij een koolwaterstofbrand de temperatuur vrij snel oploopt tot de maximale waarde van zo’n 1100 ˚C. Het temperatuurverloop van een koolwaterstofbrand is gegeven in NEN-EN 1991-1-2, art. 3.2.3 (zie grafiek). Hiermee kan de temperatuurontwikkeling in het staalprofiel worden bepaald volgens NEN-EN 1993-1-2, art. 4.2.5.

Het is niet mogelijk de temperatuur in het staalprofiel rechtstreeks te bepalen, omdat de materiaaleigenschappen van het staal en van de eventuele bekleding afhangen van de temperatuur. Gebruikelijk is een zogenaamde tijdstapmethode, waarbij de temperatuur in stappen van maximaal 5 seconden wordt bepaald. Op tijdstip 0 worden de materiaaleigenschappen bepaald bij de starttemperatuur waarmee vervolgens een nieuwe staaltemperatuur wordt bepaald. Vervolgens worden de materiaaleigenschappen bij de nieuwe temperatuur bepaald, waarmee weer een nieuwe berekening kan worden uitgevoerd. Voor een berekening van de staaltemperatuur na 30 minuten zijn dus minimaal 30·(60/5) = 360 berekeningen nodig. De berekening is niet iteratief en kan daarom eenvoudig met een spreadsheet worden bepaald. Een alternatief is het gebruik van het gratis programma Ozone, dat is te downloaden via www.brandveiligmetstaal.nl (zoeken op Ozone).


Deze vraag is eerder verschenen in de rubriek Vraag & Antwoord in Bouwen met Staal 222 (augustus 2011).


Relevante normen:
Mede mogelijk gemaakt door:
  • Louis Braillelaan 80
  • 2719 EK Zoetermeer
  • Tel: +31(0)88 353 12 12