Logo StaalSupport
Powered by Bouwen met Staal

'Uw hulp bij ontwerpen en bouwen met staal'

'Uw hulp bij ontwerpen en bouwen met staal'

 

Vraag en antwoord


Vraag:

NEN-EN 1993-1-1, art. 6.2.6 (3) geeft een formule voor het afschuifoppervlak Av van onder meer I-profielen. Deze formule is beduidend conservatiever dan die in NEN 6770, art. 11.2.4. Dit levert voor bijvoorbeeld HEM 200 een afschuifoppervlak op van 4103 mm2 volgens de Eurocode en 5378 mm2 volgens de TGB 1990. De Eurocode geeft in dit geval een 24% lagere waarde op. Wat is hiervan de reden?


Antwoord:

Zowel NEN 6770 als NVN-ENV 1993-1-1 (de voorloper van NEN-EN 1993-1-1) gingen voor het afschuifoppervlak Av uit van het totale, voor dwarskracht stijve gedeelte van het profiel:

Av = A – 2btf + 2(tw + 2 r)tf

Dit leek volgens de plasticiteitsleer gerechtvaardigd. Echter ook bij de plasticiteitsleer moet er worden voldaan aan het evenwicht in elke vezel van het profiel. Dit betekent dat in de buitenste vezels geen schuifspanning kan optreden. Aan de binnenzijde van de flens is de schuifspanning wel volledig aanwezig en daartussen geldt een lineair verband. Dit betekent dat de flens slechts voor de helft inzetbaar is voor het opnemen van schuifkrachten. Dit was aanleiding in NEN-EN 1993-1-1 uit te gaan van een aangepaste formule voor Av:

Av = A – 2btf + (tw + 2r)tf

Formule (11.2-15) in NEN 6770 geeft dus een overschatting van het afschuifoppervlak. Zie ook in het boek Krachtswerking.


Deze vraag is eerder verschenen in de rubriek Vraag & Antwoord in Bouwen met Staal 221 (juni 2011).


Relevante normen:
Publicaties Bouwen met Staal:
Mede mogelijk gemaakt door:
  • Louis Braillelaan 80
  • 2719 EK Zoetermeer
  • Tel: +31(0)88 353 12 12