Logo StaalSupport
Powered by Bouwen met Staal

'Uw hulp bij ontwerpen en bouwen met staal'

'Uw hulp bij ontwerpen en bouwen met staal'

 

Vraag en antwoord


Vraag:

De kipgevoeligheid van een gesteunde ligger in een gebouw wordt getoetst met de eenvoudige toetsingsregel uit NEN-EN 1993-1-1, art. 6.3.2.4. In de formule voor het buigend moment Mc,Rd komt het weerstandsmoment Wy voor. Is dat het weerstandsmoment van het gehele profiel?


Antwoord:

Ja. De formule voor de eenvoudige toetsingsregel is opgebouwd uit twee delen. Het eerste deel
 
beschrijft de grensslankheid waarbij nog net geen instabiliteit optreedt wanneer de gedrukte flens wordt beschouwd als een op druk belaste kolom. Deze beschouwing gaat er echter van uit dat de kolom wordt belast door een belasting gelijk aan de doorsnedecapaciteit ( σ = fy). Het tweede deel (Mc,Rd/My,Ed) houdt rekening met de mate waarin de ligger wordt belast. Eigenlijk hoort hier te staan de vloeispanning gedeeld door de spanning in het zwaartepunt van de gedrukte flens. eenvoudigheidshalve heeft de Eurocode ervoor gekozen dit uit te drukken in de momentverhouding (Mc,Rd/My,Ed). Dit is een conservatieve benadering van de verhouding van de spanningen.
Voor de bepaling van Mc,Rd wordt in het artikel ook een aanwijzing gegeven. Omdat de te berekenen verhouding van spanningen (uitgedrukt in momenten) betrekking heeft op de spanning in de gedrukte flens, moet Wy worden bepaald voor de gedrukte flens. De normtekst gaat dus niet expliciet uit van dubbelsymmetrische doorsneden. Daardoor kan er een onderscheid worden gemaakt tussen het weerstandsmoment voor de gedrukte en voor de getrokken zijde (flens). Afhankelijk van de doorsnedeklasse van het profiel bezit Wy verschillende waarden. Met Wy wordt dus niet altijd het elastisch weerstandsmoment bedoeld.


Deze vraag is eerder verschenen in de rubriek Vraag & Antwoord in Bouwen met Staal 215 (juni 2010).


Relevante normen:
Mede mogelijk gemaakt door:
  • Louis Braillelaan 80
  • 2719 EK Zoetermeer
  • Tel: +31(0)88 353 12 12