Logo StaalSupport
Powered by Bouwen met Staal

'Uw hulp bij ontwerpen en bouwen met staal'

'Uw hulp bij ontwerpen en bouwen met staal'

 

Vraag en antwoord


Vraag:

Voor de staalconstructie van een kantoorgebouw geldt een brandwerendheidseis van 60 minuten. Hieraan wordt voldaan door de constructie te beschermen met brandwerende coating. De leverancier van de brandwerende coating geeft echter uitsluitend een garantie wanneer ook een onderhoudscontract op de coating wordt afgesloten. Dit contract vermeldt een jaarlijkse inspectie van de gecoate delen, waarbij wordt gecontroleerd op beschadigingen en op veroudering van de coating. Is dit een gebruikelijke gang van zaken?


Antwoord:

Ja. Het is gebruikelijk dat de leverancier een onderhoudscontract eist. Hierdoor wordt meestal vijftien jaar garantie afgegeven. Bij de bouwvergunning moet aannemelijk worden gemaakt dat de geëiste prestatie ook op de lange termijn nog wordt geleverd. Het is niet ongebruikelijk dat in de bouwvergunning het betreffende onderhoud als voorwaarde voor het verlenen van de vergunning wordt opgenomen op grond van art. 56 van de Woningwet. Overigens is het verstandig op dezelfde wijze om te gaan met andere beschermingssystemen, zoals brandwerende platen en spuitlagen. De voorwaarde in de bouwvergunning aan de levensduur geldt ook voor andere onderdelen die voor de veiligheid van belang zijn en waarvan de prestatie tijdens het gebruik kan verminderen, zoals brandwerende deuren, doorvoeringen en installaties.


Deze vraag is eerder verschenen in de rubriek Vraag & Antwoord in Bouwen met Staal 215 (juni 2010).


Mede mogelijk gemaakt door:
  • Louis Braillelaan 80
  • 2719 EK Zoetermeer
  • Tel: +31(0)88 353 12 12