Sfeerbeeld
zoek op trefwoord
zoek op categorie
stel een vraag

Vraag en antwoord

 


Vraag:

De kolommen voor de staalconstructie van een hal worden met ankers in de sterkteklasse 4.6 aan de betonnen fundering bevestigd. Bouw- en woningtoezicht eist dat hiervoor haakankers (omgebogen ankers) worden toegepast. Is dat terecht?


Antwoord:

Nee. Het Bouwbesluit eist uitsluitend dat een constructie aan bepaalde eisen moet voldoen. Bouw- en woningtoezicht mag geen oplossingen voorschrijven. Het kan in de praktijk uiteraard wel voorkomen dat maar één bepaalde oplossing aan de eisen kan voldoen.
Ankers moeten in staat zijn de krachten vanuit de kolomvoet op de fundering over te dragen. Dit kan een combinatie van dwarskracht en trek zijn. De ankers en de verankering in het beton moeten dan worden getoetst op die krachten. Voor het verankeren van draadeinden wordt aanbevolen voor het bepalen van de verankeringslengte uit te gaan van de formules voor glad wapeningsstaal. Uit deze toets blijkt of het nodig is de ankers om te buigen voor voldoende verankering óf dat met rechte ankers kan worden volstaan. Wanneer een ankerplaat nodig is, mag de capaciteit van de ankerplaat niet worden gesuperponeerd op de capaciteit van de overdracht door de verankeringslengte van de staaf. De reden: het vervormingsgedrag van beide mechanismen sluiten niet op elkaar aan. Voor kolomvoetplaatverbindingen zie CUR/BmS-rapport 10.
Tot slot: uitsluitend ankers 4.6 kunnen worden omgebogen. Dit is bij ankers 8.8 niet mogelijk, omdat het anker dan bros kan breken. De buigstraal moet bovendien op de capaciteit van het beton zijn afgestemd. Ankers 8.8 zijn altijd vervaardigd van nagerekt staal. NEN-EN 1993-1-8, art. 6.2.6.12 (4) vermeldt slechts dat ankers in de fundering moeten worden geborgd. Hiermee wordt voorkomen dat de ankers 'los' kunnen raken tijdens de uitvoering. Dat kan met zowel een haak, met een ankerplaat of met eventueel twee moeren. Bij ankers 4.6 is een haak het meest gebruikelijk, terwijl bij ankers 8.8 uitsluitend een ankerplaat mogelijk is.


Deze vraag is eerder verschenen in de rubriek Vraag & Antwoord in Bouwen met Staal 215 (juni 2010).


Relevante normen:
Publicaties Bouwen met Staal:
Louis Braillelaan 80      2719 EK  Zoetermeer      Tel: +31(0)88 353 12 12      Contact      Colofon      Disclaimer      Sitemap
Bouwen met Staal  © 2022      Uitvoering: Bruikman Reclame  +  LinkmasterMonkey