Logo StaalSupport
Powered by Bouwen met Staal

'Uw hulp bij ontwerpen en bouwen met staal'

'Uw hulp bij ontwerpen en bouwen met staal'

 

Vraag en antwoord


Vraag:

Voor de staalconstructie van een theater wil de architect eisen stellen aan de esthetische kwaliteit van de zichtbare delen van de constructie. Het gaat dan met name om eisen aan de toleranties van profielen en verbindingen. Naar welke normen kan hierover in het bestek worden verwezen?


Antwoord:

Er zijn geen normen die een bepaalde esthetische kwaliteit beschrijven van een staalconstructie en van de daarin voorkomende verbindingen. Wel bestaat er een norm over de technische eisen die aan een staalconstructie kunnen worden gesteld, namelijk NEN-EN 1090-2. In deze norm hebben hoofdstuk 11 en bijlage D betrekking op de geometrische toleranties (geometrical tolerances). Bijlage D is onderverdeeld in fundamentele toleranties (essential tolerances) en in functionele toleranties (functional tolerances). Het verschil tussen beide is dat de fundamentele toleranties betrekking hebben op de mechanische weerstand en de stabiliteit van de voltooide constructie en de functionele toleranties op de passing en de maatafwijkingen.
NEN-EN 1090-2 is nu nog uitsluitend verkrijgbaar in het Engels, Duits en in het Frans. Inmiddels is deze norm, samen met NEN-EN 1090-1, in het Nederlands vertaald. De verwachting is dat het NEN de Nederlandse vertaling in augustus 2010 publiceert. Op dit moment kan NEN-EN 1090 al in een bestek of contract van toepassing worden verklaard. Op het moment dat het Bouwbesluit de Eurocodes definitief aanwijst - wat dit jaar waarschijnlijk nog niet gaat gebeuren - wordt NEN-EN 1090 automatisch wettelijk van kracht, omdat deze norm door de Eurocode wordt aangewezen. Aansturing vanuit een bestek of contract is dan overbodig. Voor wat betreft de toegestane oppervlaktegesteldheid van stalen basismaterialen verwijst NEN-EN 1090-2 naar NEN-EN 10163.


Deze vraag is eerder verschenen in de rubriek Vraag & Antwoord in Bouwen met Staal 214 (april 2010).


Relevante normen:
Mede mogelijk gemaakt door:
  • Louis Braillelaan 80
  • 2719 EK Zoetermeer
  • Tel: +31(0)88 353 12 12