Sfeerbeeld
zoek op trefwoord
zoek op categorie
stel een vraag

Vraag en antwoord

 


Vraag:

In een vluchttrappenhuis voor een kantoorgebouw zitten stalen trappen. Volgens de opdrachtgever moet de stalen trap brandwerend worden bekleed om te voldoen aan de eisen met betrekking tot de sterkte bij brand. Dat is toch niet nodig?


Antwoord:

Strikt genomen heeft de opdrachtgever gelijk. Het Bouwbesluit stelt in art. 2.9, lid 1 een eis van 30 minuten aan de sterkte bij brand van een 'bouwconstructie waarvan het bezwijken leidt tot het onbruikbaar worden van een rookvrije vluchtroute'. Een stalen vluchttrap is een bouwconstructie en moet in principe dus voldoen aan art. 2.9, lid 1.
Met een beroep op art. 1.5 (gelijkwaardigheid) van het Bouwbesluit 2003 is echter de volgende argumentatie valide. Wanneer de trap zou bezwijken door brand in het trappenhuis zelf, dan zou de vluchtroute al veel eerder onbruikbaar zijn geworden door hitte en rook. Voor de trap zelf is de eis aan de sterkte bij brand daarom niet relevant. De trap zelf hoeft daarom niet te voldoen aan art. 2.9, lid 1.
Wanneer de trap wordt ondersteund door een bouwconstructie die buiten het trappenhuis ligt en binnen een brandcompartiment, dan moeten die ondersteunende bouwconstructie natuurlijk wel voldoen aan de sterkte-eisen bij brand. Dat geldt ook wanneer de stalen trap zelf de afscheiding vormt met een daaronder gelegen brandcompartiment.
Wel moet de stalen trap voldoen aan de eisen van het Bouwbesluit 2003 in afdeling 2.12 (beperking van ontwikkeling van brand) én die in afdeling 2.15 (beperking van ontstaan van rook) voor de zijden van de trap die grenzen aan een rookvrije vluchtroute.


Deze vraag is eerder verschenen in de rubriek Vraag & Antwoord in Bouwen met Staal 213 (februari 2010).


Louis Braillelaan 80      2719 EK  Zoetermeer      Tel: +31(0)88 353 12 12      Contact      Colofon      Disclaimer      Sitemap
Bouwen met Staal  © 2022      Uitvoering: Bruikman Reclame  +  LinkmasterMonkey