Sfeerbeeld
zoek op trefwoord
zoek op categorie
stel een vraag

Vraag en antwoord

 


Vraag:

Een te ontwerpen kantoorgebouw telt zestien bouwlagen en is 66 m hoog. In welke gevolgklasse valt dit gebouw? Volgens tabel B1 van de Nationale Bijlage van NEN-EN 1990 valt het kantoor in gevolgklasse 2 (kantoorgebouw lager dan 70 m). Maar volgens tabel A.1 van NEN-EN 1991-1-7 geldt gevolgklasse 3 (kantoorgebouw met meer dan vijftien bouwlagen, ongeacht de hoogte).


Antwoord:

Normtechnisch gezien is dit een onduidelijkheid in de Eurocode. Van belang is het onderscheid tussen de uiterste grenstoestand van een (bouw)constructie (NEN-EN 1990) en de eisen aan de robuustheid voor buitengewone ontwerpsituaties (NEN-EN 1991-1-7).
Het is aan Bouw- en woningtoezicht om te bepalen in hoeverre zij de zwaardere robuustheidseis wil honoreren. Formeel gezien is NEN-EN 1990 van toepassing, omdat deze norm (inclusief de Nationale Bijlage) normatief is en bijlage A bij NEN-EN 1991-1-7 uitsluitend informatief is. Echter de verwijzing in art. 3.4 van NEN-EN 1991-1-7 naar bijlage A is wel normatief met een tekst die beleidsruimte biedt. NEN-EN 1991-1-7 is echter een verbijzondering van een algemeen voorschrift en juridisch gezien komt een verbijzondering een grotere betekenis toe dan een algemeen voorschrift. Daarom kan aan de tekst van NEN-EN 1991-1-7 voor wat betreft robuustheid niet zonder meer voorbij worden gegaan ten faveure van een tabel uit NEN-EN 1990.
Het is goed denkbaar dat de ontwerper een onderscheid maakt in de zwaarte van de risico-afweging, afhankelijk van de situatie en het gebruik van het gebouw. Overigens stelt de norm een minimale eis. Het staat opdrachtgevers en ontwerpers uiteraard vrij de zwaardere eis uit NEN-EN 1991-1-7 aan te houden, mits dat vooraf duidelijk is overeengekomen.


Deze vraag is eerder verschenen in de rubriek Vraag & Antwoord in Bouwen met Staal 213 (februari 2010).


Relevante normen:
Louis Braillelaan 80      2719 EK  Zoetermeer      Tel: +31(0)88 353 12 12      Contact      Colofon      Disclaimer      Sitemap
Bouwen met Staal  © 2022      Uitvoering: Bruikman Reclame  +  LinkmasterMonkey