Logo StaalSupport
Powered by Bouwen met Staal

'Uw hulp bij ontwerpen en bouwen met staal'

'Uw hulp bij ontwerpen en bouwen met staal'

 

Vraag en antwoord


Vraag:

Een brug wordt gelast uit dikke staalplaat. Om het gevaar van lamellair scheuren te voorkomen (breuktaaiheid) geeft tabel 2.1 in NEN-EN 1993-1-10 de maximaal toelaatbare plaatdikten, afhankelijk van de referentietemperatuur TEd bepaald volgens art. 2.2(5). Eén van de parameters voor de referentietemperatuur is de laagste luchttemperatuur Tmd volgens NEN-EN 1991-1-5. De Nationale Bijlage bij deze laatste norm vermeldt in art. 5.3 een laagste luchttemperatuur van Tmin = -25 °C. Mag deze waarde worden aangehouden voor de referentietemperatuur TEd of moet deze worden bepaald met de procedure in NEN-EN 1993-1-10, art. 2.2(5)?


Antwoord:

Geen van beide! Voor de toetsing op breuktaaiheid van een staalconstructie moet worden uitgegaan van de omgevingstemperatuur volgens NEN-EN 1993-1-1, art. 3.2.3(1). Voor constructies die direct in aanraking staan met buitenlucht, grond of water mag volgens de Nationale Bijlage worden aangehouden: TEd = -20 °C. Echter NEN-EN 1993-1-1 is uitsluitend geldig bij toepassing voor gebouwen en niet voor bruggen! De Nationale Bijlage die behoort bij NEN-EN 1993-2 is nog in voorbereiding. Pas wanneer deze Nationale Bijlage formeel is vastgesteld en gepubliceerd kan toepassing worden gegeven aan de Eurocodes voor bruggen in Nederland.


Deze vraag is eerder verschenen in de rubriek Vraag & Antwoord in Bouwen met Staal 210 (augustus 2009).


Relevante normen:
Mede mogelijk gemaakt door:
  • Louis Braillelaan 80
  • 2719 EK Zoetermeer
  • Tel: +31(0)88 353 12 12