Sfeerbeeld
zoek op trefwoord
zoek op categorie
stel een vraag

Vraag en antwoord

 


Vraag:

Een vrijstaande fabriekshal bestaat uit een brandcompartiment van 850 m2 en staat op 7 m van de perceelgrens. De staalconstructie bestaat uit geschoorde portalen. De brandweer eist dat de stalen kolommen brandwerend worden bekleed. Is dat terecht?


Antwoord:

Nee. Een fabrieks- of productiehal is een industriefunctie. Voor een dergelijke gebruiksfunctie worden aan de kolommen uitsluitend eisen gesteld aan de brandwerendheid met betrekking tot bezwijken indien de kolommen deel uitmaken van:

  • de hoofddraagconstructie bij brand en er tevens een vloer van een verblijfsgebied aanwezig is dat hoger ligt dan 5 m boven het meetniveau;
  • een bouwconstructie van een rookvrije vluchtroute; of
  • een scheidingsconstructie waarvoor een eis geldt met betrekking tot de weerstand tegen branddoorslag en brandoverslag (wbdbo) en aan deze eis niet wordt voldaan ten opzichte van een identiek fictief gebouw dat spiegelsymmetrisch ligt ten opzichte van de perceelgrens.

De fabriekshal is vrijstaand en bestaat uit één brandcompartiment. Het bezwijken van een kolom kan daarom niet leiden tot het bezwijken van een niet in dit brandcompartiment gelegen bouwconstructie (vloer). Er is dus geen hoofddraagconstructie onder brandomstandigheden. De hal bestaat uit één rookcompartiment, zodat zich in de fabriek derhalve geen rookvrije vluchtroutes bevinden.
Tot slot gaat het hier om een vrijstaande hal, waarbij voor de brandveiligheid uitsluitend de weerstand tegen brandoverslag van belang is. Aangezien de kleinste afstand tot de perceelgrens meer bedraagt dan 5 m en de gebruiksoppervlakte kleiner is dan 1000 m2, kan ervan worden uitgegaan dat de afstand voldoende is voor een weerstand tegen brandoverslag van 60 minuten. Zie ook het artikel 'Nieuwe NEN 6068 biedt meer ruimte' in Bouwen met Staal 181.


Deze vraag is eerder verschenen in de rubriek Vraag & Antwoord in Bouwen met Staal 210 (augustus 2009).


Relevante normen:
Artikelen vakblad Bouwen met Staal:
Louis Braillelaan 80      2719 EK  Zoetermeer      Tel: +31(0)88 353 12 12      Contact      Colofon      Disclaimer      Sitemap
Bouwen met Staal  © 2022      Uitvoering: Bruikman Reclame  +  LinkmasterMonkey