Sfeerbeeld
zoek op trefwoord
zoek op categorie
stel een vraag

Vraag en antwoord

 


Vraag:

Voor een kolom HEB 300 in S235 moet de capaciteit op druk Nc,Rd in de uiterste grenstoestand worden bepaald met de Eurocode. Tabel 3.1 van NEN-EN 1993-1-1 geeft aan dat voor een plaatdikte tot 40 mm de volledige vloeispanning fy in rekening kan worden gebracht. Echter, volgens de productnorm NEN-EN 10025-2 moet de vloeispanning al vanaf een plaatdikte van 16 mm worden gereduceerd. Voor een profiel HEB 300 met flenzen van 19 mm dik zou dan moeten worden gerekend met fy = 225 N/mm2. Welke norm moet worden aangehouden?


Antwoord:

Tabel 3.1 van NEN-EN 1993-1-1 is volgens art. 3.2.1 van dezelfde norm een vereenvoudiging van tabel 7 uit NEN-EN 10025-2. Voor de vloeigrens van S235 hebben de opstellers van de Eurocode voor plaatdikten kleiner dan 40 mm echter de waarde overgenomen uit tabel 7 die hoort bij dikten kleiner dan 16 mm. De reden hiervoor is dat uit de evaluatie van de proefresultaten (die voor de productnorm zijn gebruikt) is gebleken dat er geen redenen zijn om voor plaatdikten tot 40 mm uit te gaan van de lagere vloeigrens. Volgens NEN-EN 1993-1-1, art. 3.2.1(1) is het toegestaan om zowel de waarde uit tabel 3.1 als de waarde uit de productnorm - in dit geval NEN-EN 10025-2 - te nemen.
De Nationale Bijlage bevestigt deze keuzevrijheid nogmaals.


Deze vraag is eerder verschenen in de rubriek Vraag & Antwoord in Bouwen met Staal 208 (april 2009).


Relevante normen:
Louis Braillelaan 80      2719 EK  Zoetermeer      Tel: +31(0)88 353 12 12      Contact      Colofon      Disclaimer      Sitemap
Bouwen met Staal  © 2022      Uitvoering: Bruikman Reclame  +  LinkmasterMonkey