Sfeerbeeld
zoek op trefwoord
zoek op categorie
stel een vraag

Vraag en antwoord

 


Vraag:

De Nationale Bijlage van NEN-EN 1993-1-1 bijvoorbeeld geeft op meerdere plaatsen aan dat een constructie of een onderdeel daarvan ook moet worden getoetst aan NEN 6770 en NEN 6771. Welke situatie ontstaat er straks wanneer de TGB 1990 wordt teruggetrokken? Worden de betreffende artikelen uit NEN 6770 en andere TGB-normen dan integraal opgenomen in een wijzigingsblad op de Nationale Bijlage? Of komen deze toetsingen alsnog te vervallen?


Antwoord:

Op dit moment verwijst de Nationale Bijlage van een Eurocode-deel nog naar specifieke hoofdstukken of artikelen van andere normen, zoals die uit de serie TGB 1990. De bedoeling is dat de inhoud van die hoofdstukken of artikelen waar naar wordt verwezen wordt opgenomen in een aparte norm. Tevens wordt de tekst daarvan aangepast, zodat onder meer de terminologie en parameters overeenstemmen met die in de Eurocode. Deze 'restnorm' moet beschikbaar zijn op het moment dat de TGB 1990 officieel wordt ingetrokken. Op dat moment moeten ook in administratieve zin de Nationale Bijlagen zijn aangepast om de verwijsketen sluitend te maken.


Deze vraag is eerder verschenen in de rubriek Vraag & Antwoord in Bouwen met Staal 208 (april 2009).


Relevante normen:
Louis Braillelaan 80      2719 EK  Zoetermeer      Tel: +31(0)88 353 12 12      Contact      Colofon      Disclaimer      Sitemap
Bouwen met Staal  © 2022      Uitvoering: Bruikman Reclame  +  LinkmasterMonkey