Logo StaalSupport
Powered by Bouwen met Staal

'Uw hulp bij ontwerpen en bouwen met staal'

'Uw hulp bij ontwerpen en bouwen met staal'

 

Vraag en antwoord


Vraag:

Een opslagcomplex bestaat uit twee brandcompartimenten met elk een oppervlakte minder dan 1000 m2: een hoge (17 m) en een lage bedrijfshal (10 m), beide zonder verdiepingvloeren, die direct aan elkaar grenzen en worden gescheiden door een compartimenteringswand. Welke eisen gelden er aan de gevel (tevens brandwand) van de hoge hal, die 7 m boven het dak van de lage hal doorloopt?


Antwoord:

Tussen de twee brandcompartimenten moet een bepaalde wbdbo (weerstand tegen branddoorslag en brandoverslag) aanwezig zijn (Bouwbesluit 2003, afd. 2.13). In principe bedraagt de wbdbo tussen twee brandcompartimenten 60 minuten. Bij brandcompartimenten op hetzelfde perceel geldt een uitzondering, namelijk 30 minuten, mits er geen vloer van een verblijfsgebied aanwezig is dat hoger ligt dan 5 m boven het meetniveau: het aansluitend terrein bij de (hoofd)ingang, doorgaans het maaiveld. In geval van brand moeten twee varianten worden bekeken, namelijk brand in de lage hal én brand in de hoge hal.

  • Bij brand in de lage hal is brandoverslag van het dak naar de gevel te voorkomen door enerzijds het lage dak brandwerend uit te voeren of anderzijds de gevel van de hoge hal brandwerend te maken. Voor deze situatie lijkt de optie van een brandwerende gevel het meest zinvol. De opgaande gevel moet dan minimaal 4 m boven het lage dak een brandwerendheid bezitten van 30 minuten van buiten naar binnen. Bovendien moet de bijdrage tot brandvoortplanting van de buitenzijde van de opgaande gevel tot een hoogte van 4 m boven het dak voldoen aan klasse 2 volgens NEN 6065 of klasse B volgens NEN-EN 13501-1.
  • Bij brand in de hoge hal geven de voorschriften geen eenduidige oplossingen. De brandwerende wand tussen beide brandcompartimenten moet in elk geval gedurende 30 minuten blijven functioneren en binnen 30 minuten mag er geen brandoverslag naar de lage hal optreden.

Een mogelijke oplossing is dat de brandscheiding tot 0,75 m boven het dak van de lage hal zijn functie blijft behouden. Het gedeelte van de gevel daarboven mag met de constructie van de hoge hal naar binnen vallen. Onderzoek heeft namelijk voldoende onderbouwd dat een staalconstructie altijd naar binnen toe bezwijkt. De onderste 10,75 m van de hoge gevel (10 m hoogte lage hal + 0,75 bovendaks laten doorsteken) moet zo worden opgebouwd en gedetailleerd dat de wand bij instorten van de hoge hal gedurende 30 minuten blijft staan. Dat kan bijvoorbeeld door er voor te zorgen dat de optredende horizontale belastingen door de lage hal kunnen worden opgenomen.


Deze vraag is eerder verschenen in de rubriek Vraag & Antwoord in Bouwen met Staal 207 (februari 2009).


Relevante normen:
Mede mogelijk gemaakt door:
  • Louis Braillelaan 80
  • 2719 EK Zoetermeer
  • Tel: +31(0)88 353 12 12