Sfeerbeeld
zoek op trefwoord
zoek op categorie
stel een vraag

Vraag en antwoord

 


Vraag:

Op een stalen ligger wordt aan één zijde een vloer excentrisch opgelegd, waardoor in de ligger torsie optreedt. De capaciteit van de ligger moet worden getoetst volgens de Eurocode. Echter NEN-EN 1993-1-1 geeft niet aan hoe het torsiemoment moet worden verdeeld in wringing en in welving. Is het toegestaan deze verdeling te bepalen met factor αT uit NEN 6770, art. 11.2.5? En is het ook toegestaan de gehele toetsing uit te voeren met formule (11.2-21) uit NEN 6770?


Antwoord:

De filosofie achter de Eurocode is dat algemene kennis over mechanica niet in een norm hoeft te worden opgenomen. Bestaande informatie moet dan ook in technische literatuur worden gezocht. Voor de verdeling van het torsiemoment in St. Venantse wringing en in verhinderde welving mag daarom de factor αT uit NEN 6770 worden gebruikt als invulling van de Eurocode, waarbij de mechanica bekend wordt verondersteld. In dat kader is het toegestaan de gehele toetsing van de capaciteit tegen torsie volgens formule (11.2-21) van NEN 6770 uit te voeren.


Deze vraag is eerder verschenen in de rubriek Vraag & Antwoord in Bouwen met Staal 207 (februari 2009).


Relevante normen:
Louis Braillelaan 80      2719 EK  Zoetermeer      Tel: +31(0)88 353 12 12      Contact      Colofon      Disclaimer      Sitemap
Bouwen met Staal  © 2022      Uitvoering: Bruikman Reclame  +  LinkmasterMonkey