Sfeerbeeld
zoek op trefwoord
zoek op categorie
stel een vraag

Vraag en antwoord

 


Vraag:

In een raamwerk worden de liggers momentvast aangesloten op de kolommen met een geboute kopplaatverbinding. De controle van de lasverbinding tussen de kopplaat en de ligger kan geschieden volgens NEN 6770 of volgens NEN 6772. De toetsingsregels van beide normen zijn echter verschillend. Wat is hiervan de reden?


Antwoord:

Voor de toetsing van bedoelde lasverbinding kunnen beide normen worden gebruikt. Het verschil tussen beide normen is dat NEN 6770 uitgaat van een eenvoudige methode en daardoor in bepaalde situaties wat conservatiever is. De regels in NEN 6772 zijn wat ingewikkelder, maar leveren minder conservatieve resultaten op. Voor de toetsing van de las volgens NEN 6770 mag worden uitgegaan van de gemiddelde spanning (schuifspanningen en normaalspanning) in de keeldoorsnede van de las. Deze gemiddelde spanning moet lager zijn dan de capaciteit van de las. De capaciteit wordt bepaald door de sterkte van het moedermateriaal en een lasfactor. Voor schuifspanningen is de capaciteit een factor √3 lager dan voor normaalspanningen (volgens het spanningscriterium van Huber-Hencky-Von Mises). Daarom wordt de capaciteit gedeeld door √3. Wanneer de gemiddelde spanning uitsluitend bestaat uit schuifspanningen, is dit exact de juiste toetsing. Wanneer de gemiddelde spanning uitsluitend normaalspanningen betreft, is de capaciteit echter een factor √3 te conservatief.
NEN 6772 gaat voor de toetsing niet uit van de gemiddelde spanning, maar van een vergelijkingsspanning op basis van de schuifspanningen en de normaalspanning. In deze vergelijkingsspanning is de grotere impact van schuifspanningen op de capaciteit van de las al verdisconteerd. Omdat NEN 6772 toch uitgaat van dezelfde toetsingsformule als die in NEN 6770, mag de vergelijkingsspanning worden gedeeld door √3. In de toetsingsvergelijking komt derhalve in beide termen de factor √3 voor. Bij het opstellen van de normen heeft de normcommssie ervoor gekozen om in zowel NEN 6770 als in NEN 6772 hetzelfde toetsingscriterium te hanteren om verwarring te voorkomen.


Deze vraag is eerder verschenen in de rubriek Vraag & Antwoord in Bouwen met Staal 204 (oktober 2008).


Relevante normen:
Louis Braillelaan 80      2719 EK  Zoetermeer      Tel: +31(0)88 353 12 12      Contact      Colofon      Disclaimer      Sitemap
Bouwen met Staal  © 2022      Uitvoering: Bruikman Reclame  +  LinkmasterMonkey