Sfeerbeeld
zoek op trefwoord
zoek op categorie
stel een vraag

Vraag en antwoord

 


Vraag:

Een dakconstructie bestaat uit twee randliggers met daartussen geraveelde dakliggers, die met een lipverbinding op het lijf van de randliggers aansluiten (zie tekening). Is deze lipverbinding voor het bepalen van de kipstabiliteit van de dakliggers te beschouwen als een gaffeloplegging?


Antwoord:

Voor het bepalen van de kipstabiliteit volgens NEN 6770 en/of NEN 6771 moeten de uiteinden van de ligger zijn begrensd door een gaffel of door een zogenaamde onderflensinklemming. Er is sprake van een gaffel wanneer de rotatie om de lengte-as en de translatie loodrecht op het lijf van het te controleren profiel worden verhinderd. Er is sprake van een gaffeloplegging wanneer ook de translatie evenwijdig aan het lijf van het profiel is verhinderd. Bij de gegeven lipverbinding van de geraveelde ligger is er geen sprake van een gaffel, omdat de rotatie om de lengte-as onvoldoende wordt verhinderd. Door het aanbrengen van een extra flens wordt de rotatie om de lengte-as van de dakligger verhinderd en is er wel sprake van een gaffel. Indien de dakligger niet wordt geraveeld en met een lipverbinding tussen de flenzen van de randliggers wordt aangesloten, voldoet de verbinding ook aan de voorwaarden die voor een gaffel gelden mits de lipverbinding voldoende hoog is. Voor meer informatie over het bepalen of er wel of niet sprake is van een gaffel bij een verbinding wordt verwezen naar p. 23 en p. 24 van de BmS-publicatie Normaalkrachtverbindingen en dwarskrachtverbindingen. In de afgelopen jaren is onderzoek verricht naar de invloed op de kipstabiliteit van geraveelde liggers met kopplaten, zie de twee artikelen van Maljaars e.a. Dit onderzoek heeft echter (nog) niet geleid tot praktische regelgeving.


Deze vraag is eerder verschenen in de rubriek Vraag & Antwoord in Bouwen met Staal 203 (augustus 2008).


Relevante normen:
Literatuur:
Louis Braillelaan 80      2719 EK  Zoetermeer      Tel: +31(0)88 353 12 12      Contact      Colofon      Disclaimer      Sitemap
Bouwen met Staal  © 2021      Uitvoering: Bruikman Reclame  +  LinkmasterMonkey