Logo StaalSupport
Powered by Bouwen met Staal

'Uw hulp bij ontwerpen en bouwen met staal'

'Uw hulp bij ontwerpen en bouwen met staal'

 

Vraag en antwoord


Vraag:

Het Bouwbesluit eist een brandwerendheid van 30 minuten voor constructiedelen waarvan bezwijken leidt tot het onbruikbaar worden van een rookvrije vluchtroute. Maar wanneer bijvoorbeeld een constructiedeel bezwijkt wordt de mogelijkheid tot ontvluchten toch bijna altijd afgesloten, bijvoorbeeld omdat het niet mogelijk is over het neergestorte materiaal te klimmen. Is de eis daarom niet altijd minimaal 30 minuten? 


Antwoord:

Nee. Via een rookvrije route, kan men veilig (rookvrij) naar buiten vluchten: de exacte definitie staat in art. 1, lid 1 van het Bouwbesluit. De rookvrije route begint bij de uitgang van het rookcompartiment van waaruit wordt gevlucht. Een rookvrije route voert dan ook uitsluitend door een rookcompartiment als het een rookvrije route is vanuit een ander rookcompartiment. Een gebouw dat bestaat uit één rookcompartiment - bijvoorbeeld een gebouw met één laag of een relatief klein gebouw met twee bouwlagen met voldoende vluchtuitgangen - heeft volgens deze definitie geen rookvrije routes. Dit laatste geldt ook voor een éénlaags gebouw met meerdere brandcompartimenten, die tevens rookcompartiment zijn, waarbij vanuit elk compartiment direct naar buiten kan worden gevlucht zonder door andere compartimenten te hoeven vluchten. Voor dergelijke gevallen is art. 2.9, lid 1 van het Bouwbesluit - met daarin de eis van 30 minuten brandwerendheid aan constructies die bij bezwijken een rookvrije route onbruikbaar maken - dus niet van toepassing. Het al dan niet onbruikbaar worden binnen een rookcompartiment van een vluchtroute naar buiten toe is in dit verband dus niet relevant. 


Deze vraag is eerder verschenen in de rubriek Vraag & Antwoord in Bouwen met Staal 138 (oktober 1997).


Mede mogelijk gemaakt door:
  • Louis Braillelaan 80
  • 2719 EK Zoetermeer
  • Tel: +31(0)88 353 12 12