Logo StaalSupport
Powered by Bouwen met Staal

'Uw hulp bij ontwerpen en bouwen met staal'

'Uw hulp bij ontwerpen en bouwen met staal'

 

Vraag en antwoord


Vraag:

NEN 6771 geeft voor het toetsen van profielen op kipstabiliteit uitsluitend regels voor dubbelsymmetrische I-vormige doorsneden en voor buisprofielen. NEN-EN 1993-1-1 kent deze beperking niet en geeft in art. 6.3.2.2 (Kipkrommen. Algemeen) aan dat voor 'andere doorsneden' kipkromme d van toepassing is. Voor het bepalen van het elastisch kipmoment wordt echter weer terugverwezen naar NEN 6771. Is het nu met de kipkrommen uit de Eurocode toegestaan willekeurige profielen te toetsen op kip (bijvoorbeeld UNP's en L-profielen)?


Antwoord:

De Eurocode mag worden gebruikt voor het toetsen van de kipstabiliteit van alle profielen via de algemene kipkromme. De opstellers van de Eurocode hebben ervoor gekozen om voor profielen waarvan onvoldoende gegevens uit onderzoek beschikbaar zijn een zeer ongunstige kipkromme te geven. Of dit voldoende ongunstig is voor alle 'andere doorsneden' is niet onderzocht.
In de praktijk blijft dan echter het probleem dat de Eurocode niet aangeeft hoe het kritisch elastisch kipmoment moet worden bepaald. Dit kan in alle gevallen met behulp van de toegepaste mechanica, maar dat is lastig. Voor Nederland is dit opgelost door voor het bepalen van het kritisch elastisch kipmoment in de Nationale Bijlage te verwijzen naar de TGB1990, die echter uitsluitend rekenregels geeft voor I-profielen.
Het is daarom nog niet eenvoudig mogelijk de kipstabiliteit van andere profielen te beoordelen. Een alternatief is om het kritieke elastische kipmoment van deze profielen te bepalen met de eindige-elementen-methode, maar dat is erg gecompliceerd.
Voor U-profielen kan ook gebruik worden gemaakt van een nieuwe toetsingsregel die is ontwikkeld door onderzoek aan de TU Eindhoven.


Deze vraag is eerder verschenen in de rubriek Vraag & Antwoord in Bouwen met Staal 218 (december 2010).


Relevante normen:
Artikelen vakblad Bouwen met Staal:
Mede mogelijk gemaakt door:
  • Louis Braillelaan 80
  • 2719 EK Zoetermeer
  • Tel: +31(0)88 353 12 12