Sfeerbeeld
zoek op trefwoord
zoek op categorie
stel een vraag

Vraag en antwoord

 


Vraag:

Een bedrijfsgebouw met één bouwlaag staat op een bedrijfsterrein met de voorgevel direct aan de weg. In de voorgevel zit een loopdeur, met daarnaast een overheaddeur. Tussen beide deuren staat een dragende kolom. Moet deze kolom worden berekend op een stootbelasting door aanrijding door een voertuig?  


Antwoord:

NEN-EN 1991-1-7 art. 3.4(2) geeft aan dat een buitengewone belasting - en dat is een stootbelasting - uitsluitend hoeft te worden beschouwd voor bouwwerken die vallen in gevolgklasse CC2 of CC3. Alleen wanneer het bedoelde bedrijfspand in gevolgklasse CC1 valt hoeft de kolom uitsluitend te worden getoetst op zijn dragende functie voor verticale belastingen en eventuele belastingen die te maken hebben met de stabiliteit van de constructie. Dit hoeft overigens niet te betekenen dat er voorzieningen moeten worden getroffen. Dat hangt af van het effect van het bezwijken van de kolom in termen van slachtoffers en disproportionele schade in verhouding tot oorzaak van het bezwijken. Zo moet de stabiliteit van het gebouw wel verzekerd blijven: zie NEN-EN 1990, art. 2.1(4) en NEN-EN 1991-1-7, art. 3.2(2). Dit betekent dat altijd een afweging moet worden gemaakt tussen de oorzaak en de mogelijke gevolgen. Deze afweging kan per situatie verschillend zijn. Wanneer het bezwijken van een kolom slechts tot een beperkte schade en gevolg leidt - wat vaak het geval is bij een constructie met één bouwlaag - is het bezwijken van de kolom bij een aanrijding ook bij gevolgklasse CC2 en CC3 acceptabel. Wanneer de berekening nog wordt uitgevoerd volgens NEN 6702 (TGB 1990), art. 9.4 moet wél rekening worden gehouden met een belasting door aanrijding (botsing door voertuigen). De in rekening te brengen botskracht hangt onder meer af van de afstand van de weg tot de constructie en van de remweg die het voertuig nodig heeft om tot stilstand te komen. 


Deze vraag is eerder verschenen in de rubriek Vraag & Antwoord in Bouwen met Staal 218 (december 2010).


Relevante normen:
Louis Braillelaan 80      2719 EK  Zoetermeer      Tel: +31(0)88 353 12 12      Contact      Colofon      Disclaimer      Sitemap
Bouwen met Staal  © 2022      Uitvoering: Bruikman Reclame  +  LinkmasterMonkey