Sfeerbeeld
zoek op trefwoord
zoek op categorie
stel een vraag

Vraag en antwoord

 


Vraag:

In een vloerconstructie van kanaalplaten met geïntegreerde liggers voor een kantoorgebouw moeten de kanaalplaten onderling zijn gekoppeld om de constructieve samenhang te waarborgen. Meestal wordt dat gedaan met gebogen staven (in kopsleuven) die over de geïntegreerde ligger heen lopen. De vloer krijgt echter een gewapende druklaag vanwege de gewenste schijfwerking. Is het dan toch nog nodig de gebogen koppelwapening aan te brengen? 


Antwoord:

Dat hangt af van de brandwerendheidseis, zie ook CUR/BmS-Aanbeveling 104. Voor een brandwerendheid van 30, 60 en 90 minuten is een koppelwapening niet nodig wanneer er een gewapende druklaag aanwezig is van minimaal 50 mm dikte en met een kruisnet van minimaal Ø5-200 mm. Voor een brandwerendheid van 120 minuten is zowel een gewapende druklaag nodig als een koppelwapening (per kanaalplaat twee staven Ø10 mm met een minimale verankeringslengte van 600 mm).
Voor een brandwerendheid van 90 of 120 minuten moet de ligger tegen brand worden beschermd. Daarbij deze bescherming – vanwege de verankering van de voorspanwapening in de kanaalplaat – zijn gedimensioneerd op een staaltemperatuur van maximaal 650 °C.
Voor een brandwerendheid van 60 minuten ligt het aan de specifieke situatie of de ligger beschermd moet worden, zie ook Bouwen met Staal 169 (2002). Voor de brandwerendheid van de kanaalplaat is in dat geval geen bescherming van de ligger nodig. Een voorwaarde is natuurlijk dat de kanaalplaten (en dus de kopsleuven) in elkaars verlengde moeten liggen. Dit vraagt om een nauwkeurige uitvoering.


Deze vraag is eerder verschenen in de rubriek Vraag & Antwoord in Bouwen met Staal 193 (december 2006).


Relevante normen:
Publicaties Bouwen met Staal:
Artikelen vakblad Bouwen met Staal:
Louis Braillelaan 80      2719 EK  Zoetermeer      Tel: +31(0)88 353 12 12      Contact      Colofon      Disclaimer      Sitemap
Bouwen met Staal  © 2022      Uitvoering: Bruikman Reclame  +  LinkmasterMonkey