Sfeerbeeld
zoek op trefwoord
zoek op categorie
stel een vraag

Vraag en antwoord

 


Vraag:

Staven die worden belast op druk en buiging kunnen zowel volgens NEN 6770, art. 12.3.1, als volgens NEN 6771, art. 12.3.1, worden getoetst. Beide toetsingen leveren echter verschillende waarden op voor de draagkracht. Hoe groot is dit verschil in draagkracht?


Antwoord:

De meest volledige formule voor de toetsing van de knikstabiliteit van op druk en buiging belaste kolommen staat in NEN 6771, art. 12.3.1. Voor op druk en enkele buiging belaste kolommen zonder aanpendelende belasting geeft NEN 6770, art. 12.3.1, een vereenvoudigde formule. Deze vereenvoudigde formule is bedoeld als een conservatieve benadering van de formule uit NEN 6771.
Hoe conservatief deze benadering van de draagkracht is, kan als volgt worden afgeleid. Ga uit van een normaalkracht Nc;s;d = aωy;bucNc;u;d, met 0 ≤ a ≤ 1. Bij deze normaalkracht wordt het maximaal mogelijke moment volgens NEN 6771 bepaald. Vermenigvuldig nu deze combinatie van normaalkracht en buigend moment met een belastingfactor λ. Door de gevonden waarden in te vullen in de formule uit NEN 6770 volgt dan bij welke belastingfactor de maximale draagkracht wordt bereikt. Deze belastingfactor bepaalt welk deel van de maximale belasting volgens NEN 6771 door de kolom volgens NEN 6770 kan worden gedragen.
Het uitwerken van deze invuloefening levert een formule die in een apart kader staat.

Het blijkt dat het verschil in draagkracht afhangt van de relatieve slankheid λy;rel, de knikkromme en de normaalkrachtcoëfficiënt a. Voor knikkromme b is de gegeven formule in een grafiek uitgezet.

Het blijkt dan dat de formule volgens NEN 6770 een goede benadering geeft voor de knikstabiliteit. De benadering is conservatief en vertoont slechts geringe afwijkingen. Uitsluitend voor niet-knikgevoelige staven (λy;rel < 0,2) bedraagt de afwijking meer dan 10%. In de meeste gevallen is de afwijking echter kleiner dan ongeveer 5%.
 


Deze vraag is eerder verschenen in de rubriek Vraag & Antwoord in Bouwen met Staal 143 (augustus 1998).


Relevante normen:
Louis Braillelaan 80      2719 EK  Zoetermeer      Tel: +31(0)88 353 12 12      Contact      Colofon      Disclaimer      Sitemap
Bouwen met Staal  © 2022      Uitvoering: Bruikman Reclame  +  LinkmasterMonkey