Logo StaalSupport
Powered by Bouwen met Staal

'Uw hulp bij ontwerpen en bouwen met staal'

'Uw hulp bij ontwerpen en bouwen met staal'

 

Vraag en antwoord


Vraag:

Tot welke maximale afmetingen kan een staalconstructie thermisch worden verzinkt? 


Antwoord:

Thermisch verzinken is een proces, waarbij de stalen onderdelen in een vloeibaar zinkbad worden gedompeld. De maximale afmetingen van de stalen werkstukken zijn dan ook gerelateerd aan de afmetingen van het zinkbad. Deze afmetingen van het bad moeten al bij het ontwerp van de constructie bekend zijn om een goede afstemming te krijgen met de grootte van het werkstuk.
In Nederland hebben de grootste verzinkbaden een lengte van (afgerond) 15,6 m. Andere baden hebben een maximale breedte van 2,5 m of een diepte van 3,2 m. Stalen onderdelen met een lengte tot maximaal 15,5 m kunnen dus nog thermisch worden verzinkt. In België is het inmiddels mogelijk tot een lengte van 19 m in één keer te verzinken. Een overzicht van de afmetingen van de verschillende verzinkbaden kunt u vinden in de Gids Staalbouw (www.gidsstaalbouw.nl).
Bij een grotere lengte, hoogte of breedte van het werkstuk is het ook mogelijk het onderdeel tweemaal te dompelen (eerst de ene helft en dan de andere), waardoor toch grotere stukken kunnen worden verzinkt. In dat geval moet worden bedacht dat het werkstuk ongelijkmatig opwarmt, wat onder ongunstige omstandigheden kromtrekken of torderen van de onderdelen tot gevolg kan hebben. Een verschil in opwarming is bij tweemaal dompelen nu eenmaal niet te voorkomen, immers slechts één deel van de constructie bevindt zich in het vloeibare zink (met een temperatuur van 450 ˚C), terwijl het andere deel nog de luchttemperatuur heeft. Bij relatief lichte en slappe constructies kunnen de verschillen in uitzetting relatief eenvoudig worden opgevangen. Bij massieve en stijve constructies moet terdege rekening worden gehouden met deze temperatuurbelasting.
Bij een grote materiaaldikte duurt het langer voordat het staal is opgewarmt. Dat betekent dat het materiaal langer moeten worden gedompeld en dat leidt tot dikkere zinklagen. Aangezien het dikste onderdeel de dompeltijd van het gehele werkstuk bepaalt, is het aan te bevelen dat alle delen die tegelijk in één keer worden gedompeld eenzelfde materiaaldikte hebben.
Let er bij dompelen ook op dat er altijd een overgang zichtbaar is tussen de twee dompelhelften door de dubbele zinklaag ter plaatse en vaak ook door een kleurverschil. Bovendien is dompelen relatief duur: maak daarom bij voorkeur een deling, zodat de afzonderlijke delen in één keer zijn te verzinken.


Deze vraag is eerder verschenen in de rubriek Vraag & Antwoord in Bouwen met Staal 137 (augustus 1997).


Artikelen vakblad Bouwen met Staal:
Mede mogelijk gemaakt door:
  • Louis Braillelaan 80
  • 2719 EK Zoetermeer
  • Tel: +31(0)88 353 12 12