Logo StaalSupport
Powered by Bouwen met Staal

'Uw hulp bij ontwerpen en bouwen met staal'

'Uw hulp bij ontwerpen en bouwen met staal'

 

Vraag en antwoord


Vraag:

In een stalen vakwerk sluiten de diagonalen (een kokerprofiel) onder een hoek van 45° aan op de onder- en bovenrand. Mogen in dit geval hoeklassen worden gebruikt voor het verbinden van de diagonalen aan de randstaven? 


Antwoord:

Voor buisverbindingen in vakwerken staan in NEN 6772, art. 11.6.1, de voorwaarden waaraan de lassen moeten voldoen. Bij vakwerken is sprake van een buisverbinding wanneer de wandstaven bestaan uit ronde, vierkante of rechthoekige buizen en de randstaven bestaan uit uit buizen òf uit H- en I-vormige walsprofielen. De hoek tussen de randstaven en de wandstaven moet volgens art. 11.6.1 minimaal 30° bedragen. De toegestane lasvormen zijn in dat geval de stompe las en de hoeklas òf een combinatie van beide. Aangezien de buis rondom wordt gelast, is hier dus geen sprake van het aansluiten van twee plaatdelen.
Bij het toepassen van hoeklassen in buisverbindingen geldt echter een extra randvoorwaarde, waarbij de keeldikte van de las wordt gerelateerd aan de wanddikte van de gelaste buis:

a ≥ 1,0t bij materiaal met een rekenwaarde van de vloeigrens van 235 en 275 N/mm2;
a ≥ 1,1t bij materiaal met een rekenwaarde van de vloeigrens van 355 N/mm2.

Hierin is t de nominale wanddikte van de gelaste staaf; hiermee wordt dan de wandstaaf bedoeld.
Bij buisprofielen mogen onder deze voorwaarde dus wel hoeklassen worden toegepast bij een aansluithoek van 45°.

 


Deze vraag is eerder verschenen in de rubriek Vraag & Antwoord in Bouwen met Staal 142 (juni 1998).


Relevante normen:
Mede mogelijk gemaakt door:
  • Louis Braillelaan 80
  • 2719 EK Zoetermeer
  • Tel: +31(0)88 353 12 12