Logo StaalSupport
Powered by Bouwen met Staal

'Uw hulp bij ontwerpen en bouwen met staal'

'Uw hulp bij ontwerpen en bouwen met staal'

 

Vraag en antwoord


Vraag:

Bij het toetsen van een doorsnede op torsie volgens NEN 6770, art. 11.2.5, is sprake van een bi-moment Mx;B. Wat is precies een bi-moment en hoe moet een ligger hierop worden getoetst? 


Antwoord:

Het bi-moment is, evenals het buigend moment, een moment dat volgt uit de krachtsverdeling in de constructie. Indien een profiel wordt belast op torsie, wordt de belasting via twee mechanismen afgedragen, namelijk: wringing (Saint Venant) en verhinderde welving (Vlasov). Voor profielen met een niet-verlopende doorsnede geldt:

Het bi-moment is hierbij gedefinieerd als:

Deze laatste differentiaalvergelijking is in feite gelijk aan het moment in de flenzen ten gevolge van verhinderde welving vermenigvuldigd met de afstand hart op hart van de flenzen van het profiel. In formulevorm:

NEN 6770, art. 11.1 en 11.4, geeft aan hoe een doorsnede in het algemeen moet worden getoetst. In art. 11.2.5 zijn deze uitgangspunten verder uitgewerkt en vereenvoudigd, waarbij in formule (11.2-21) in feite staat (in verkorte notatie):

De momenten in de formules voor torsie zijn echter lastig te berekenen. Bovendien wordt in elke doorsnede het uitwendige moment anders verdeeld over wringing en verhinderde welving. NEN 6770 neemt daarom aan dat het totale uitwendige moment voor een gedeelte αT door wringing wordt opgenomen en het resterende gedeelte (1 - αT) door welving. Er volgt dan:


 


Deze vraag is eerder verschenen in de rubriek Vraag & Antwoord in Bouwen met Staal 153 (april 2000).


Relevante normen:
Mede mogelijk gemaakt door:
  • Louis Braillelaan 80
  • 2719 EK Zoetermeer
  • Tel: +31(0)88 353 12 12