Logo StaalSupport
Powered by Bouwen met Staal

'Uw hulp bij ontwerpen en bouwen met staal'

'Uw hulp bij ontwerpen en bouwen met staal'

 

Vraag en antwoord


Vraag:

NEN 6771, art. 12.2, geeft een factor C2, die de invloed van de plaats van aangrijpen van de belasting (ten opzichte van de neutrale lijn) op de kipstabiliteit in rekening brengt. Wat is de waarde van C2, indien de belasting ver onder de ligger aangrijpt; bijvoorbeeld bij een zware leiding, die via een kabel of stang aan de onderflens hangt?

 


Antwoord:

Voor de bepaling van het kipmoment moet onder meer de coëfficiënt C worden bepaald volgens formule (12.2-10). In deze formule moet de waarde van C2 met een positief teken worden ingevuld, indien de belasting aangrijpt aan de onderflens. Indien de belasting aangrijpt aan de bovenflens, moet C2 met een negatief teken worden ingevuld. Voor tussenliggende aangrijpingspunten moet lineair worden geïnterpoleerd. Indien het aangrijpingspunt 0,1h boven de bovenflens ligt, moet er worden geëxtrapoleerd.
Of de gegeven situatie wordt gedekt door de norm, hangt af van de buigstijfheid van de ophangconstructie van de leiding. Is dat een buigslappe kabel, dan grijpt de belasting aan op de onderflens en moet C2 met een positief teken worden ingevuld. Is het echter een buigstijve stang, dan ligt het aangrijpingspunt onder de onderflens.
In principe wordt dit laatste (gunstige) geval niet door de norm gedekt. Veiligheidshalve kan echter de waarde worden genomen die hoort bij aangrijpen aan de onderflens. Men kan uiteraard ook gebruik maken van de basisformules voor het theoretisch elastisch kipmoment uit de literatuur. Hiermee is het positieve effect in rekening te brengen van het 'terugdraaimoment' 'dat de stang op de ligger uitoefent.
Indien het totale effect van de leiding - dus zowel de hogere belasting als het gunstige aangrijpingspunt - op de kipinstabiliteit gunstig is, is het niettemin verstandig dit effect te verwaarlozen. Dit om te voorkomen dat een lagere veiligheid onstaat, indien de leiding ooit wordt verwijderd.
 


Deze vraag is eerder verschenen in de rubriek Vraag & Antwoord in Bouwen met Staal 123 (april 1995).


Relevante normen:
Mede mogelijk gemaakt door:
  • Louis Braillelaan 80
  • 2719 EK Zoetermeer
  • Tel: +31(0)88 353 12 12