Logo StaalSupport
Powered by Bouwen met Staal

'Uw hulp bij ontwerpen en bouwen met staal'

'Uw hulp bij ontwerpen en bouwen met staal'

 

Vraag en antwoord


Vraag:

Volgens art. 10.1.2 van NEN 6770 vindt de schematisering van de constructie plaats in de systeemlijnen. Betekent dat bijvoorbeeld dat een kolom in een geschoorde constructie die scharnierend is verbonden aan een ligger per definitie altijd centrisch wordt belast?


Antwoord:

De stijfheid van de verbinding beïnvloedt de schematisering van de constructie. In de praktijk zal elke verbinding een moment opnemen, afhankelijk van de belasting, de stijfheid van de verbinding en de verhouding van de rotatiestijfheid van de aansluitende delen.
Met voldoende slappe verbindingen, zoals geboute hoekstalen of dunne kopplaten, kan er feitelijk een scharnier ontstaan. Het is gebruikelijk dit scharnier bij de globale schematisering in het snijpunt van de systeemlijnen aan te nemen. De kolom wordt dan inderdaad centrisch belast.
De verbinding zit zelden precies in het snijpunt van de systeemlijnen. Bij de aangegeven schematisering moet de verbinding daarom ook een, meestal gering, excentriciteitsmoment overbrengen. Bij een hoekstaalverbinding moeten de bouten en ook het lijf van de balk dit moment kunnen opnemen. Voor het opnemen van de combinatie van dwarskracht en buigend moment is voor het lijf van de balk niet meer materiaal beschikbaar dan voor afschuiving volgens NEN 6770, art. 13.3.4.3. Dit geeft een afbakening van de toepassing van deze schematisering bij hoekstaalverbindingen. Voor het ontwerp en de berekening van eenvoudige 'dwarskrachtverbindingen' wordt verwezen naar een Engelse publikatie van het Steel Construction Intitute uit 1991: 'Joints in simple construction. Vol. I. Design methods'.
Als bij de globale schematisering het scharnier exact ter plaatse van de verbinding wordt aangenomen, ontstaat er in de kolom een excentriciteitsmoment. Dit geldt voor verbindingen met zowel hoekstalen als kopplaten. Dit excentriciteitsmoment is in het algemeen klein. Alleen bij zeer slanke kolommen en zware liggers (bijvoorbeeld een HEA 140 met een IPE 600) leidt dat er toe dat de kolom zwaarder moet worden uitgevoerd dan bij een zuiver centrische belasting. 


Deze vraag is eerder verschenen in de rubriek Vraag & Antwoord in Bouwen met Staal 117 (april 1994).


Relevante normen:
Mede mogelijk gemaakt door:
  • Louis Braillelaan 80
  • 2719 EK Zoetermeer
  • Tel: +31(0)88 353 12 12