Sfeerbeeld
zoek op trefwoord
zoek op categorie
stel een vraag

Vraag en antwoord

 


Vraag:

Voor een gebouw dat volgens tabel 1 van NEN 6702 wordt ingedeeld in veiligheidsklasse 2 of 3, mogen onderdelen van de constructie in een lagere veiligheidsklasse worden ingedeeld. Zie art. 5.1.1 t/m 5.1.3. Op welke referentieperiode moeten in dat geval de onderdelen worden berekend?


Antwoord:

In het algemeen hangt de indeling van een bouwwerk in een veiligheidsklasse af van de gevolgschade die ontstaat bij een eventuele calamiteit. Een industrieel gebouw bijvoorbeeld mag conform NEN 6702 worden ingedeeld in veiligheidsklasse 2. Desondanks is het zeer gebruikelijk bepaalde industriële gebouwen in klasse 3 in te delen in verband met de grote gevolgschade. Wanneer de betreffende constructie-onderdelen bij bezwijken geen aanleiding geven tot bezwijken van de hoofddraagconstructie en tevens wordt voldaan aan de voorwaarden in NEN 6702, art. 5.1.2 en 5.1.3, mag het betreffende onderdeel worden ingedeeld in een lagere veiligheidsklasse. Dit geldt echter niet voor de bijbehorende referentieperiode: deze blijft gelijk aan die van de hoofddraagconstructie.
Of het zinvol is om voor onderdelen met lagere veiligheidsfactoren te rekenen, valt te betwijfelen. In de praktijk blijkt dat de bruikbaarheidsgrenstoestand dan vaak maatgevend wordt voor de uiteindelijke dimensionering.


Deze vraag is eerder verschenen in de rubriek Vraag & Antwoord in Bouwen met Staal 119 (augustus 1994).


Relevante normen:
Louis Braillelaan 80      2719 EK  Zoetermeer      Tel: +31(0)88 353 12 12      Contact      Colofon      Disclaimer      Sitemap
Bouwen met Staal  © 2022      Uitvoering: Bruikman Reclame  +  LinkmasterMonkey