Sfeerbeeld
zoek op trefwoord
zoek op categorie
stel een vraag

Vraag en antwoord

 


Vraag:

Volgens NEN 6770, art. 7.6, moet bij de bepaling van Δσs;d rekening worden gehouden met spanningsverhogende invloeden van de vorm van de constructie in de omgeving van de las. Wat wordt hiermee bedoeld?


Antwoord:

De optredende spanningen in lasdetails zijn allesbehalve gelijkmatig verdeeld. De verdeling van de spanningen wordt in hoofdzaak bepaald door de geometrie van:
- de las (hoeklas, stompe las);
- de aansluitende constructie.
De invloed van de geometrie van de las is al verwerkt in de toetsingsformules; de invloed van de geometrie van de aansluitende constructie moet echter nog wel worden verwerkt. Dit laatste wordt bedoeld met de spanningsverhogende invloeden van de vorm van de constructie in de omgeving van de las.
Een voorbeeld van een spanningsverhogende invloed is de T-verbinding van een plaat op een niet-verstijfde flens van een I-profiel of een buisprofiel. Een dergelijke verbinding is beschreven in NEN 6770, art. 13.4.2. Bij de bepaling van Δσs;d moet worden uitgegaan van de meewerkende breedte bef in plaats van de breedte b1 van de aansluitende plaat.

Een aanvulling op het antwoord is dat de berekening van Δσs;d moet worden gebaseerd op een elastische berekening van de spanningswisselingen.


Deze vraag is eerder verschenen in de rubriek Vraag & Antwoord in Bouwen met Staal 121 (december 1994).


Relevante normen:
Louis Braillelaan 80      2719 EK  Zoetermeer      Tel: +31(0)88 353 12 12      Contact      Colofon      Disclaimer      Sitemap
Bouwen met Staal  © 2021      Uitvoering: Bruikman Reclame  +  LinkmasterMonkey