Logo StaalSupport
Powered by Bouwen met Staal

'Uw hulp bij ontwerpen en bouwen met staal'

'Uw hulp bij ontwerpen en bouwen met staal'

 

Vraag en antwoord


Vraag:

Volgens NEN 6770, art. 7.6, moet bij de bepaling van Δσs;d rekening worden gehouden met spanningsverhogende invloeden van de vorm van de constructie in de omgeving van de las. Wat wordt hiermee bedoeld?


Antwoord:

De optredende spanningen in lasdetails zijn allesbehalve gelijkmatig verdeeld. De verdeling van de spanningen wordt in hoofdzaak bepaald door de geometrie van:
- de las (hoeklas, stompe las);
- de aansluitende constructie.
De invloed van de geometrie van de las is al verwerkt in de toetsingsformules; de invloed van de geometrie van de aansluitende constructie moet echter nog wel worden verwerkt. Dit laatste wordt bedoeld met de spanningsverhogende invloeden van de vorm van de constructie in de omgeving van de las.
Een voorbeeld van een spanningsverhogende invloed is de T-verbinding van een plaat op een niet-verstijfde flens van een I-profiel of een buisprofiel. Een dergelijke verbinding is beschreven in NEN 6770, art. 13.4.2. Bij de bepaling van Δσs;d moet worden uitgegaan van de meewerkende breedte bef in plaats van de breedte b1 van de aansluitende plaat.

Een aanvulling op het antwoord is dat de berekening van Δσs;d moet worden gebaseerd op een elastische berekening van de spanningswisselingen.


Deze vraag is eerder verschenen in de rubriek Vraag & Antwoord in Bouwen met Staal 121 (december 1994).


Relevante normen:
Mede mogelijk gemaakt door:
  • Louis Braillelaan 80
  • 2719 EK Zoetermeer
  • Tel: +31(0)88 353 12 12