Logo StaalSupport
Powered by Bouwen met Staal

'Uw hulp bij ontwerpen en bouwen met staal'

'Uw hulp bij ontwerpen en bouwen met staal'

 

Vraag en antwoord


Vraag:

NEN 6770, art. 7.6, geeft een vermoeiingseis voor staalconstructies. Voor het toetsen van deze eis is een spanningsspectrum nodig, gebaseerd op de referentieperiode. Wie kan een dergelijk spectrum leveren of waar zijn dergelijke gegevens verkrijgbaar?


Antwoord:

De TGB-serie definieert op basis van NEN 2580 de volgende belastingen: - statische belasting; - quasi-statische belasting; - dynamische belasting. Statische en quasi-statische belasting vormen samen overwegend statische belastingen. In veel gevallen mag worden aangenomen dat constructies overwegend statisch belast zijn. Een vermoeiingsberekening is in die gevallen niet nodig. Quasi-statische belastingen en dynamische belasting kunnen vermoeiing veroorzaken. Verkeersportalen, schoorstenen en masten bijvoorbeeld zijn door hun relatief lage eigen gewicht gevoelig voor wind. De bedoelde vermoeiingseis van NEN 6770 moet bij dergelijke constructies dan worden getoetst. TNO Bouw en Ondergrond heeft voor het bepalen van de benodigde spanningsspectra een rekenmethode ontwikkeld, waarbij gebruik wordt gemaakt van computersimulaties. In het verleden heeft TNO Bouw en Ondergrond in opdracht van Rijkswaterstaat dergelijke spanningsspectra vastgesteld. Meer informatie hierover is te verkrijgen bij TNO Bouw en Ondergrond. Een aanvulling op het antwoord is dat NEN 6770 primair is bedoeld voor het beoordelen van (quasi-)statisch belaste constructies en niet om regels te geven voor vermoeiing, Dit staat ook verwoord in art. 5.2.3. Artikel 7.6 geeft namelijk slechts een methode die is bedoeld voor een grove schatting van een mogelijk vermoeiingsprobleem. Geschat wordt namelijk of de constructie als quasi-statisch kan worden beschouwd. Als dat niet zo is, moet via een normale vermoeiingsberekening volgens NEN 2063 worden beoordeeld of de vermoeiingslevensduur van de constructie voldoet.


Deze vraag is eerder verschenen in de rubriek Vraag & Antwoord in Bouwen met Staal 122 (februari 1995).


Relevante normen:
Mede mogelijk gemaakt door:
  • Louis Braillelaan 80
  • 2719 EK Zoetermeer
  • Tel: +31(0)88 353 12 12