Sfeerbeeld
zoek op trefwoord
zoek op categorie
stel een vraag

Vraag en antwoord

 


Vraag:

Bij het ontwerpen van verbindingen blijkt in de praktijk dat er veel 'moeite' moet worden gedaan om een verbinding als stijf te mogen classificeren. In hoeverre is de classificatie naar rotatiestijfheid in NEN 6772, art. 11.5.5.3 niet te conservatief?


Antwoord:

De toets volgens NEN 6772 om te beoordelen of een verbinding al dan niet stijf is, bestaat uit het vergelijken van het M/φ-diagram van de verbinding met een classificatiediagram. Een verbinding mag als stijf worden aangemerkt, indien de werkelijke stijfheid van de verbinding ten minste zo groot is dat de draagkracht van het raamwerk niet meer dan 5% afneemt in vergelijk met een raamwerk waarvan de verbindingen 'oneindig' stijf zijn.
Of een verbinding volgens deze definitie stijf is, hangt in theorie niet alleen af van de verbinding zelf maar ook van de geometrie van de aangesloten profielen en van de afmetingen van het raamwerk waarin de verbinding zit. Wanneer een bepaalde verbinding als flexibel wordt geclassificeerd in een raamwerk met stijve liggers en kolommen, kan dezelfde verbinding in een raamwerk met buigslappe liggers en kolommen als stijf worden geclassificeerd. Het feit dat het al dan niet stijf zijn van een verbinding afhangt van zowel de geometrie van de liggers als die van de kolommen, zou het classificatiediagram erg ingewikkeld maken. Daarom is het classificatiediagram in NEN 6772 zo opgesteld, dat uitsluitend de geometrie van de ligger van belang is. Deze vereenvoudiging kan in sommige gevallen leiden tot een conservatief resultaat.
Hoewel de classificatie als stijf is gebaseerd op de aanname dat de draagkracht van het raamwerk niet meer dan 5% afneemt, hoeft dat niet te gelden voor de vervormingen. Deze kunnen zelfs tot 30% toenemen. Daarom verdient het aanbeveling de flexibiliteit van de verbindingen direct mee te nemen in de raamwerkberekening. In een artikel in Bouwen met Staal is hiervoor een methode gegeven.


Deze vraag is eerder verschenen in de rubriek Vraag & Antwoord in Bouwen met Staal 129 (april 1996).


Relevante normen:
Artikelen vakblad Bouwen met Staal:
Louis Braillelaan 80      2719 EK  Zoetermeer      Tel: +31(0)88 353 12 12      Contact      Colofon      Disclaimer      Sitemap
Bouwen met Staal  © 2021      Uitvoering: Bruikman Reclame  +  LinkmasterMonkey